Blog BRGS

16 maja 2022

Ochrona przed zwolnieniem z pracy – komu przysługuje?

Zatrudnianie pracowników niesie ze sobą określone obowiązki dla pracodawcy. Jednym z nich jest ochrona niektórych grup pracowników przed zwolnieniem z pracy. Pracodawca, przed podjęciem decyzji o rozwiązaniu z pracownikiem umowy o pracę, powinien sprawdzić, czy pracownik nie podlega ochronie przed zwolnieniem, a jeśli tak – jaki zakres ochrony go dotyczy. Których pracowników i w jakich sytuacjach nie można zwolnić? Jakie zmiany związane z wypowiedzeniem pracy weszły w życie pod koniec kwietnia 2022 roku? Zaznaczmy na początku, że omówione niżej przepisy dotyczące ochrony przed zwolnieniem dotyczą tylko rozwiązania umowy o pracę. Nie mają zastosowania do umowy zlecenia czy umowy o dzieło. […]
29 kwietnia 2022

Polski Ład 2.0 – projekt zmian podatkowych od 1 lipca 2022 roku

22 kwietnia Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w przepisach tzw. Polskiego Ładu. Zakłada on m.in. obniżenie stawki podatku z 17% na 12%, zniesienie ulgi dla klasy średniej i możliwość odliczenia części składek zdrowotnych przez przedsiębiorców. Projekt trafi teraz pod obrady Sejmu, który ma prawo wnieść swoje poprawki, a następnie do Senatu. Po podpisaniu przez Prezydenta zostanie opublikowany w Dzienniku Ustaw. Według rządowych zapowiedzi większość planowanych zmian ma wejść w życie już od 1 lipca 2022 roku. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany, które dotyczą pracowników i przedsiębiorców. Obniżka stawki podatku PIT z 17% na 12% Stawka podatku PIT dla osób mających dochody […]
11 kwietnia 2022

Rozliczanie PIT za osobę zmarłą

W sytuacji, gdy podatnik umiera jego rodzina często się zastanawia, kto powinien rozliczyć za niego deklarację PIT i uiścić podatek. Wiele wątpliwości budzi kwestia rozliczenia przysługujących zmarłemu podatnikowi ulg i odliczeń. Małżonkowie osób, które zmarły pytają również, czy mogą dokonać wspólnego rozliczenia PIT ze zmarłym małżonkiem. Poznaj odpowiedzi na te pytania i wątpliwości. Kto rozlicza PIT za osobę zmarłą? Deklaracje podatkowe osób zmarłych również wymagają rozliczenia, ale przepisy ustawy o PIT nie nakładają tego obowiązku na rodzinę zmarłego. Deklarację za osobę, która umarła w trakcie roku podatkowego lub po zakończeniu roku podatkowego, ale jeszcze przed terminem rozliczenia przygotowuje urząd skarbowy […]
30 marca 2022

Zmiany w Polskim Ładzie od 10 marca 2022 roku

Ustawa o Polskim Ładzie obowiązująca od 1 stycznia 2022 roku wprowadziła wiele nowych rozwiązań podatkowych. 8 marca 2022 roku Prezydent podpisał ustawę nowelizującą niektóre przepisy. „Ustawa z 24.2.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin” została opublikowana w Dzienniku Ustaw i weszła w życie 10 marca. Znowelizowane przepisy dotyczą m.in. modyfikacji w zakresie PIT-2, pobierania zaliczek na podatek dochodowy PIT, czy środków dla zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Zmiany dotyczące oświadczenia PIT-2 W nowej ustawie zmieniono przepisy dotyczące składania […]
9 marca 2022

Do kiedy złożyć PIT za 2021 rok i jak skorzystać z usługi Twój e-PIT?

Zeznanie podatkowe PIT za 2021 rok to obowiązek każdego, kto w ubiegłym roku uzyskał jakiekolwiek dochody. Rozliczyć podatek można na kilka sposobów – tradycyjny, papierowy formularz złożyć w Urzędzie Skarbowym, wysłać podpisaną elektronicznie deklarację za pośrednictwem Internetu lub skorzystać z usługi Twój e-PIT udostępnionej przez Ministerstwo Finansów. W każdym przypadku trzeba pamiętać o terminach, których nie możemy przekroczyć. Terminy składania deklaracji PIT za 2021 rok W terminie od 15 lutego do 28 lutego (poniedziałek) 2022 roku należy złożyć roczne zeznanie podatkowe: – PIT-28 – przeznaczony dla osób uzyskujących przychody z jednoosobowej działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem, działalności prowadzonej w formie spółki […]
9 lutego 2022

Wspólne rozliczenie PIT małżonków – zmiany od 2022 roku

1 stycznia 2022 roku, w ramach programu Polski Ład, weszło w życie wiele przepisów wprowadzających zmiany w systemie podatkowym, szczególnie zaś w podatkach dochodowych. Podniesiona została kwota wolna od podatku, podniesiono progi podatkowe, uniemożliwiono odliczenia składki zdrowotnej, a także wprowadzono ulgę dla klasy średniej. Przepisy Polskiego Ładu zmieniły też niektóre zasady rozliczenia podatku dochodowego PIT dla małżonków. Wspólne rozliczenie małżonków – co zmienił Polski Ład? Możliwość złożenia wspólnego zeznania PIT będzie dostępna nie tylko dla małżonków, którzy pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, ale również dla tych, którzy wstąpili w związek małżeński w trakcie roku i pozostawali w […]
13 stycznia 2022

Zmiana formy opodatkowania – kiedy i jak to zrobić?

W polskim systemie podatkowym istnieją cztery formy opodatkowania dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Każdy przedsiębiorca w momencie założenia firmy musi zdecydować, którą będzie stosował. W 2022 roku, w związku z wejściem w życie Polskiego Ładu, dla wielu przedsiębiorców obecna forma opodatkowania może przestać być opłacalna. Czy można ją zmienić i na jakich warunkach? Czy każdy podatnik może zmienić formę opodatkowania? Zgodnie z przepisami ustawy o PIT, co do zasady, każdy przedsiębiorca może zmienić formę opodatkowania swojej firmy. Jeśli chce to zrobić już po założeniu działalności gospodarczej musi jednak spełnić określone warunki, w tym dostosować się do nieprzekraczalnych terminów wskazanych w […]
29 grudnia 2021

Polski Ład – nowe przepisy ograniczające nielegalne zatrudnienie

Od 1 stycznia 2022 roku wchodzą w życie nowe rozwiązania podatkowe i składkowe Polskiego Ładu, które mają na celu ograniczyć nielegalne zatrudnianie pracowników oraz ukrywanie przed właściwymi organami części wynagrodzenia ze stosunku pracy. Za zatrudnienie „na czarno” lub wypłatę „pod stołem” będą grozić surowe sankcje, a cała odpowiedzialność zostanie przeniesiona na pracodawcę. Nielegalne zatrudnienie i dotychczasowe przepisy Na początek przypomnijmy, co określamy nielegalnym zatrudnieniem. Według przepisów jest to: – zatrudnienie przez pracodawcę osoby bez potwierdzenia na piśmie w wymaganym terminie rodzaju zawartej umowy i jej warunków, czyli coś, co potocznie nazywamy pracą „na czarno”,– niezgłoszenie osoby zatrudnionej lub wykonującej inną […]
15 grudnia 2021

Polski Ład a umowy cywilnoprawne

Od stycznia 2022 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy podatkowe wprowadzone przez tzw. Polski Ład. Wpłyną one na sposób wyliczania wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ale także tych osób, które zatrudnione są na podstawie umów cywilnoprawnych – umowy zlecenia i umowy o dzieło. Wyższa kwota wolna i wyższy próg podatkowy wpłyną pozytywnie na wysokość ich wynagrodzenia. Z drugiej strony brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku oraz skorzystania z ulgi dla klasy średniej oznaczać będzie, że wynagrodzenie może być niższe. Poznaj szczegóły nowych przepisów i ich wpływ na umowy cywilnoprawne. Polski Ład nie likwiduje umów cywilnoprawnych Na […]
24 listopada 2021

Nabycie sprawdzające – nowe uprawnienie organów podatkowych

W ramach reform „Polskiego Ładu” od 2022 roku Krajowa Administracja Skarbowa zyska nowe uprawnienie kontrolne mające na celu uszczelnić system podatkowy. Wprowadzone zostanie tzw. nabycie sprawdzające. Organy podatkowe będą mogły sprawdzić, czy podatnik ewidencjuje sprzedaż na kasie fiskalnej i czy wydaje nabywcy paragon fiskalny. Na czym polega nabycie sprawdzające? Kto będzie mógł dokonać kontroli i na jakich zasadach? Czym jest nabycie sprawdzające? Nabycie sprawdzające zostało zdefiniowane jako nabycie towarów lub usług w celu sprawdzenia wywiązywania się przez sprawdzanego z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Oznacza to, że uprawniona do tego osoba będzie mogła przyjść do sklepu, czy punktu usługowego, […]
13 czerwca 2018
ulga-na-start

Ulga na start – kto może z niej skorzystać?

30 kwietnia 2018 roku weszły w życie regulacje prawne wprowadzające tak zwaną ulgę na start. Mają one ułatwić podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Kto może skorzystać z takiej ulgi i na jakich warunkach? Jakie są zalety i wady tego rozwiązania? Z ulgi na start może skorzystać osoba fizyczna, która: – podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy – podejmuje ją ponownie po upływie min. 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia – nie wykonuje nowej działalności dla byłego pracodawcy, dla którego przed dniem rozpoczęcia działalności w bieżącym lub poprzednim roku wykonywała w ramach umowy o pracę czynności wchodzące w zakres zakładanej […]
20 lipca 2018
kontrola w firmie

Kontrola w firmie – jak to przebiega?

Prowadząc działalność gospodarczą musimy liczyć się z możliwością kontroli swojej firmy przez upoważnione do tego organy państwa. Aby lepiej przygotować się do takich kontroli warto poznać ogólne zasady ich przeprowadzania. Zależnie od profilu działalności naszej firmy możemy spodziewać się m.in. kontrolerów z Urzędu Skarbowego, Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Ochrony Środowiska czy Inspekcji Sanitarnej. Prawo do kontroli posiadają także organy wydające koncesję na prowadzenie określonego rodzaju działalności gospodarczej. Sprawdzą, czy nasza działalność jest zgodna z otrzymaną koncesją i czy przestrzegamy warunków jej wykonywania.   Zawiadomienie o kontroli Przed rozpoczęciem kontroli upoważniony do tego organ powinien dostarczyć […]
25 lipca 2018
działalność nierejestrowana

Działalność bez rejestracji – dla kogo i na jakich warunkach?

Możliwość prowadzenia działalności bez rejestracji to nowe rozwiązanie, które obowiązuje od 30 kwietnia 2018 roku. Działalność bez rejestracji, działalność nierejestrowa lub nierejestrowana, działalność nieewidencjonowana – tymi nazwami określana jest drobna działalność zarobkowa, w której wykonujesz jakąś usługę lub sprzedajesz towar, ale nie rejestrujesz do tego celu działalności gospodarczej. Jest to idealny sposób dla tych, którzy chcą sprawdzić, czy pomysł na własną firmę okaże się sukcesem lub po prostu obawiają się, czy dany biznes będzie dochodowy. Może to być też dobre rozwiązanie dla osób uzyskujących niewielkie przychody, trudniących się np. drobnym handlem czy udzielających korepetycji. Wraz z wejściem w życie nowych […]
8 sierpnia 2018
split payment BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin

Split Payment – to warto wiedzieć

1 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy w zakresie podatku VAT, wprowadzające tzw. Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP), zwany też z angielska split payment. W zamyśle ustawodawcy ma on zapobiec uchylaniu się od płacenia podatku dochodowego od towarów i usług i uszczelnić jego przepływ.   Kogo dotyczy split payment? Z mechanizmu podzielonej płatności mogą korzystać wyłącznie przedsiębiorcy dokonujący zakupu od innych przedsiębiorców, czyli realizujący transakcje B2B.   Jak działa split payment? Mechanizm split payment polega na wysyłce przelewu za fakturę VAT z wykorzystaniem tzw. komunikatu przelewu. Będzie w nim wskazany numer faktury, numer NIP dostawcy, kwota brutto oraz kwota VAT. […]