kontrola w firmie
Kontrola w firmie – jak to przebiega?
20 lipca 2018
split payment BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin
Split Payment – to warto wiedzieć
8 sierpnia 2018

Działalność bez rejestracji – dla kogo i na jakich warunkach?

działalność nierejestrowana

Możliwość prowadzenia działalności bez rejestracji to nowe rozwiązanie, które obowiązuje od 30 kwietnia 2018 roku.

Działalność bez rejestracji, działalność nierejestrowa lub nierejestrowana, działalność nieewidencjonowana – tymi nazwami określana jest drobna działalność zarobkowa, w której wykonujesz jakąś usługę lub sprzedajesz towar, ale nie rejestrujesz do tego celu działalności gospodarczej. Jest to idealny sposób dla tych, którzy chcą sprawdzić, czy pomysł na własną firmę okaże się sukcesem lub po prostu obawiają się, czy dany biznes będzie dochodowy. Może to być też dobre rozwiązanie dla osób uzyskujących niewielkie przychody, trudniących się np. drobnym handlem czy udzielających korepetycji.

Wraz z wejściem w życie nowych przepisów pojawiają się jednak pytania, kto i pod jakimi warunkami może taką działalność prowadzić.

Jakie warunki trzeba spełnić?

By móc prowadzić działalność nierejestrowaną należy spełnić łącznie cztery warunki.

  1. Działalność nierejestrowaną może prowadzić wyłącznie osoba fizyczna. Nie można takiej działalności wykonywać w ramach spółki cywilnej czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nie mogą jej prowadzić jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej i osoby prawne.
  2. Działalność nierejestrowaną mogą rozpocząć wyłącznie te osoby, które w okresie poprzednich 60 miesięcy nie prowadziły zarejestrowanej działalności gospodarczej.
    Ale uwaga! W przepisach przewidziany jest pewnego rodzaju okres przejściowy. Wynika z niego, że jeśli w czasie ostatnich 12 miesięcy od daty wejścia nowej ustawy w życie, tj. 30 kwietnia 2018r., nie prowadziłeś firmy, to także możesz rozpocząć działalność nierejestrowaną.
  3. Przychód z działalności nierejestrowanej w żadnym miesiącu roku kalendarzowego nie może przekroczyć 50% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia. W 2018 roku wynosi ono 2100 zł, w związku z czym wspomniany limit wynosi 1050 zł.
    Wykonując działalność nierejestrowaną masz obowiązek prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży zawierającej sumaryczną kwotę uzyskanego przychodu należnego z danego dnia. Dzięki temu będzie można sprawdzić, czy przekroczony został limit.
    Jeżeli tak się stanie, to zgodnie z prawem w ciągu 7 dni od dnia, w którym limit został przekroczony, powinniśmy obowiązkowo zarejestrować działalność gospodarczą w CEIDG. Od tego momentu zaczynają naszą działalność obowiązywać standardowe regulacje prawne.
  4. Działalność nierejestrowana nie może być działalnością reglamentowaną, czyli taką, która wymaga koncesji, zezwoleń albo licencji.


Działalność nierejestrowana – składki ZUS i podatki

ZUS

Działalność nierejestrowana nie jest działalnością gospodarczą, w związku z czym osoba fizyczna prowadząca taką działalność nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i składki zdrowotnej.
Okres prowadzenie takiej działalności nie będzie zatem zaliczany do stażu pracy i uwzględniany przy naliczaniu świadczeń emerytalnych.
Nie będziemy też mieli prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, chyba że mamy już inny tytuł do ubezpieczeń, zgłosimy się do ubezpieczenia zdrowotnego dobrowolnie lub zostaniemy zgłoszeni przez członka rodziny podlegającego temu ubezpieczeniu.

Podatek dochodowy

Prowadząc działalność nierejestrowaną zobowiązani jesteśmy odprowadzać należny podatek dochodowy. Uzyskane w ciągu roku dochody musimy wykazać w rozliczeniu rocznym w rubryce „przychody z innych źródeł”. Będą one podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych, tzn. stawki PIT w wysokości 18% i 32%. Nie mamy możliwości rozliczenia się metodą liniową ani ryczałtowo.

Podatek VAT

Osoby prowadzące działalność nierejestrowaną są objęte powszechnie obowiązującymi przepisami ustawy o VAT. Przewiduje ona zwolnienie podmiotowe dla osób, których przychody w ciągu roku nie przekroczyły kwoty 200 tys. zł. Biorąc pod uwagę miesięczny limit przychodów dla osoby prowadzącej działalność nierejestrowaną nie przekroczy ona tej kwoty i nie będzie podlegać temu podatkowi.
Ale uwaga – ze zwolnienia z podatku VAT są wyłączeni przedsiębiorcy wymienieni w ust. 13 pkt. 1-2 ustawy o podatku od towarów i usług. Chodzi tu przede wszystkim o usługi jubilerskie, prawnicze lub w zakresie doradztwa. Takie osoby stają się płatnikami VAT z wszelkimi wynikającymi z tego konsekwencjami (np. z obowiązkiem uzyskania numeru NIP oraz prowadzenia rejestru sprzedaży i zakupów).


Działalność nierejestrowana – obowiązki wobec konsumentów

Prowadzenie działalności nierejestrowanej według wymogów określonych w ustawie Prawo przedsiębiorców nie jest działalnością gospodarczą. Ale zgodnie z Kodeksem Cywilnym będziemy prawnie uznawani za przedsiębiorcę. Oznacza to, że będziemy musieli respektować prawa konsumenta, stosować się do reklamacji i zwrotów, a także wystawiać klientom uproszczone rachunki lub faktury.

Usługi księgowe
BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin
Warszawa (Praga)