Blog BRGS

3 czerwca 2024

Urlop wypoczynkowy 2024 – komu przysługuje, kiedy i na jakich zasadach

Czerwiec, lipiec, sierpień to zwyczajowy sezon urlopowy. Dla każdego pracownika, niezależnie od stanowiska, rodzaju zatrudnienia czy wielkości firmy to czas, kiedy można odłożyć na bok obowiązki zawodowe, zrelaksować się, naładować baterie i cieszyć się wolnym czasem. Korzystamy z okazji, by odpowiedzieć na często pojawiające się pytania dotyczące urlopów wypoczynkowych. Kiedy można wykorzystać urlop wypoczynkowy i na jakich zasadach jest przyznawany? Ile dni urlopu w roku nam przysługuje? Do kiedy należy wykorzystać zaległy urlop? Czy należny nam urlop może przepaść? Komu przysługuje urlop wypoczynkowy? Prawo do urlopu wypoczynkowego to jedno z najważniejszych praw pracowniczych. Urlop wypoczynkowy przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie […]
30 kwietnia 2024

Urlop na żądanie – co trzeba o nim wiedzieć?

Każdy pracownik zna zapewne takie sytuacje, gdy nagłe, wyjątkowe i nieprzewidziane okoliczności uniemożliwiają mu pojawienie się w pracy. Może wtedy skorzystać z urlopu na żądanie. Na czym polega urlop na żądanie? Ile razy w ciągu roku można z niego skorzystać? Jak zgłosić pracodawcy żądanie wolnego? W jakim przypadku pracodawca może odmówić? Czym jest urlop na żądanie? Urlop na żądanie to dni wolne od pracy, które stanowią część urlopu wypoczynkowego, czyli wliczają się do liczby dni urlopu wypoczynkowego, które przysługują danemu pracownikowi. W odróżnieniu od urlopu wypoczynkowego nie da się urlopu na żądanie zaplanować z wyprzedzeniem i zamieścić w planie urlopów. […]
18 kwietnia 2024

Czym jest staż pracy?

Kodeks pracy nie podaje definicji „stażu pracy”. Przyjmuje się, że staż pracy to długość wszystkich okresów zatrudnienia, w trakcie których pracownik świadczył pracę w ramach stosunku pracy, czyli na podstawie: – umowy o pracę,– spółdzielczej umowy o pracę,– powołania,– mianowania,– wyboru. Nie ma znaczenia, czy miał przerwy w zatrudnieniu, ani wielkość etatu czy tryb rozwiązania stosunku pracy. Staż pracy decyduje o uzyskaniu różnego rodzaju praw pracowniczych. Jakie to są prawa? Co się składa na staż pracy i jak go się wylicza? Jakie okresy wliczają się do stażu pracy? Do stażu pracy wlicza się przede wszystkim wspomniany wyżej łączny okres zatrudnienia […]
26 marca 2024

Umowa o pracę na zastępstwo – co trzeba o niej wiedzieć?

Umowa o pracę na zastępstwo jest specyficzną formą zatrudnienia. Jej głównym celem jest tymczasowe zastąpienie pracownika nieobecnego przez dłuższy czas w pracy, np. z powodu urlopu macierzyńskiego czy choroby. Choć na pierwszy rzut oka może wydawać się podobna do standardowej umowy o pracę, posiada unikatowe cechy i regulacje, które zarówno pracodawcy, jak i pracownicy powinni dokładnie rozumieć. Sprawdź w naszym artykule, czym charakteryzuje się umowa o pracę na zastępstwo, w jakich sytuacjach może być zawierana i co ją różni od innych umów o pracę. Czym jest umowa o pracę na zastępstwo? W trakcie wykonywania umowy o pracę mogą zdarzyć się […]
23 lutego 2024

Do kiedy złożyć PIT za 2023 rok – zmiany w usłudze Twój e-PIT

Zeznanie podatkowe PIT za 2023 rok to obowiązek każdego, kto w ubiegłym roku uzyskał jakiekolwiek dochody. Rozliczyć podatek można na kilka sposobów – tradycyjny, papierowy formularz złożyć w Urzędzie Skarbowym, wysłać podpisaną elektronicznie deklarację za pośrednictwem Internetu lub skorzystać z usługi Twój e-PIT udostępnionej przez Ministerstwo Finansów. W 2024 roku po raz pierwszy z usługi Twój e-PIT będą mogły skorzystać również osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej. Termin składania deklaracji PIT za 2023 rok Deklaracje podatkowe należy składać w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 roku. Zeznania, które zostały złożone przed początkiem terminu uznaje się […]
9 lutego 2024

Ile wynosi składka zdrowotna w 2024 roku?

Wysokość składki zdrowotnej zależy od wybranej przez przedsiębiorcę formy opodatkowania. Może to być skala podatkowa, podatek liniowy, karta podatkowa lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku ryczałtu istotna jest również wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z wypłatami z zysku w IV kwartale poprzedniego roku. 22 stycznia 2024 roku GUS podał te dane. Sprawdź, jaką składkę zdrowotną będą płacić przedsiębiorcy w 2024 roku. Składka dla przedsiębiorców rozliczających się wg skali podatkowej Przedsiębiorca rozliczający się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej, odprowadza składkę zdrowotną w wysokości 9% od dochodu uzyskanego w miesiącu poprzednim. Jej wysokość nie […]
23 stycznia 2024

Działalność bez rejestracji – większy limit przychodu w 2024 roku

W 2024 roku limit przychodu na działalności nierejestrowanej wzrośnie dwa razy. Przypomnijmy, czym jest działalność nierejestrowana, kto i pod jakimi warunkami może taką działalność prowadzić. Działalność bez rejestracji – co to jest? Działalność bez rejestracji to rozwiązanie, które pojawiło się w przepisach 30 kwietnia 2018 roku. Działalność bez rejestracji, działalność nierejestrowa lub nierejestrowana, działalność nieewidencjonowana, działalność „na próbę” – tymi nazwami określana jest drobna działalność zarobkowa, w której wykonuje się jakąś usługę lub sprzedaje towar, ale nie rejestruje się do tego celu działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Prowadząc działalność bez rejestracji nie trzeba też […]
9 grudnia 2023

Świąteczne wydatki w kosztach firmy

Okres świąteczny kojarzy się większości z nas z miłą, rodzinną atmosferą oraz czasem spędzonym wśród najbliższych. Powszechnie przyjętą praktyką stało się też organizowanie firmowych wigilii, wręczanie przez pracodawcę drobnych upominków pracownikom i kontrahentom, a także świąteczne dekoracje w firmie. Wiele wydatków świątecznych można wpisać w koszty uzyskania przychodu w firmie. Jakie to są wydatki i pod jakimi warunkami można je ująć w kosztach? Czy wigilia firmowa zalicza się do kosztów podatkowych? Ustawa o PIT definiuje koszt uzyskania przychodu (KUP) jako wydatek ponoszony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Wskazuje też wyjątki od tej reguły, czyli wydatki, […]
27 listopada 2023

Mały ZUS Plus – dodatkowe 12 miesięcy ulgi

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z ulgi Mały ZUS Plus mogą przedłużyć ten czas o kolejne 12 miesięcy. Rozszerzenie jest jednorazowe i dotyczy tylko przedsiębiorców, którzy korzystali lub skorzystają z tej ulgi choć raz w 2023 roku. Czym jest Mały ZUS Plus? Kto może korzystać z tej ulgi? Jakich formalności trzeba dokonać, by przedłużyć ulgę o kolejne 12 miesięcy? Co to jest Mały ZUS Plus i kto może z niego skorzystać? Mały ZUS Plus to ulga dla małych przedsiębiorców, którzy po spełnieniu określonych wymogów mogą płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne – emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe. Ulga nie obejmuje składki zdrowotnej, którą […]
8 listopada 2023

Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy

Każda osoba, która posiada ubezpieczenie chorobowe i jest czasowo niezdolna do wykonywania pracy w związku z chorobą, ma prawo do zwolnienia i pobierania zasiłku chorobowego. Prawo to przysługuje także przedsiębiorcom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, również jednoosobową. Dowiedz się, jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, aby otrzymać zasiłek chorobowy, jak obliczana jest wysokość zasiłku i jak zgłosić się po jego wypłatę. Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, by uzyskać zasiłek chorobowy? Podstawowym warunkiem, by przedsiębiorca uzyskał zasiłek chorobowy jest opłacanie przez niego składki chorobowej. Dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą składka chorobowa jest w pełni dobrowolna. Może zacząć lub przestać ją opłacać w praktycznie […]
11 marca 2020

Koronawirus i nowe regulacje dotyczące prawa pracy

W związku z szybkim rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV-2 8 marca 2020 roku weszła w życie specjalna ustawa mająca usprawnić zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wymienia ona wiele szczegółowych regulacji dotyczących m.in. prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej czy wydatków budżetowych państwa. Wśród nich są też zapisy ważne dla pracowników i pracodawców, takie jak praca zdalna czy dodatkowe świadczenia dla rodziców opiekujących się dziećmi. Nowe regulacje mają obowiązywać maksymalnie przez 180 dni. Poniżej przedstawiamy szczegóły z nimi związane. Piszemy również o świadczeniach, które przysługują osobom poddanym kwarantannie lub […]
25 marca 2020

Koronawirus – uproszczony wniosek o odroczenie terminu płatności składek ZUS

Pandemia koronawirusa negatywnie wpłynęła na sytuację finansową wielu polskich przedsiębiorców i pracowników. Cały czas trwają intensywne prace nad tzw. „tarczą antykryzysową”, która ma pomóc im w utrzymaniu się na rynku pracy. Pakiet ustaw być może wejdzie w życie już od 1 kwietnia. Tymczasem przedsiębiorcy, którzy odczuli negatywne skutki pandemii i chcą zabezpieczyć swoją płynność finansową mogą już składać wnioski do ZUS o 3-miesięczne odroczenie terminu płacenia składek. Jak można skorzystać z tej ulgi? Jaki wniosek wypełnić i skąd go pobrać? Dwa rozwiązania dla przedsiębiorców Jeżeli z powodu epidemii koronawirusa przedsiębiorca ma problemy, by zapłacić bieżące składki dla ZUS, może skorzystać […]
3 kwietnia 2020

Tarcza antykryzysowa – na jaką pomoc mogą liczyć pracodawcy i pracownicy?

Ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń dla pracodawców oraz zachowanie płynności finansowej w firmach, to główne cele pakietu ustaw i nowelizacji zwanego potocznie „Tarczą antykryzysową”. Tarcza ma przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii koronawirusa, z którą zmaga się dziś cały świat. Pakiet przyjęty przez sejm i podpisany przez prezydenta wszedł w życie 1 kwietnia 2020 roku. 17 kwietnia prezydent podpisał nowelizację tego pakietu ustaw, potocznie określaną jako „Tarcza antykryzysowa 2.0”. Na jaką pomoc mogą liczyć małe i duże firmy oraz osoby samozatrudnione? Z jakich rozwiązań mogą skorzystać pracownicy i zleceniobiorcy? Dziś przedstawiamy najważniejsze założenia „tarczy antykryzysowej” skierowane właśnie do nich. Zwolnienie z całości lub […]
28 maja 2020

Co nowego przyniosła Tarcza antykryzysowa 3.0?

16 maja weszła w życie większość zmian przewidzianych w tzw. „Tarczy antykryzysowej 3.0”, czyli pakiecie rozwiązań zaproponowanych przez rząd, które mają chronić przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Przedstawiamy dziś zmiany i nowe rozwiązania, które najbardziej interesują pracodawców i pracowników. Zwolnienie z opłacania składek ZUS „Tarcza antykryzsowa 3.0” poszerza grupę przedsiębiorców mogących uzyskać zwolnienie ze składek ZUS. Osoby samozatrudnione Zwolnienie z opłacania składek za kwiecień i maj 2020 roku może uzyskać większa grupa osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenie społeczne. Pierwszym warunkiem jest, aby działalność była zarejestrowana przed 1 kwietnia 2020 roku. Drugi warunek dotyczy […]