Blog BRGS

22 września 2023

Minimalne wynagrodzenie w 2024 roku wzrośnie dwa razy

W 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę i minimalna stawka godzinowa wzrosną dwa razy – od stycznia i od lipca. Jaka będzie ich wysokość? Jakie zmiany niesie ze sobą podwyżka płacy minimalnej? Jak to wpłynie na koszty pracy? Minimalne wynagrodzenie w 2024 roku Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 3600 zł brutto. W 2024 roku, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów uchwalonym 14 września 2023 roku, wzrośnie dwa razy. Od 1 stycznia 2024 roku do 31 czerwca 2024 roku minimalne wynagrodzenie wyniesie 4242 zł brutto.Od 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wzrośnie do kwoty 4300 zł brutto. Kwoty te są […]
30 sierpnia 2023

Krajowy System e-Faktur obowiązkowy

Na początku sierpnia prezydent podpisał ustawę nowelizującą przepisy o podatku od towarów i usług dotyczące obowiązkowego wystawiania faktur wyłącznie w wersji cyfrowej. 11 sierpnia 2023 roku ustawa ukazała się w Dzienniku Ustaw pod nr 1598. Obowiązkowe wystawianie faktur wyłącznie w wersji cyfrowej poprzez Krajowy System e-Faktur zacznie obowiązywać od 1 lipca 2024 roku dla czynnych podatników VAT i od 1 stycznia 2025 roku – dla podatników zwolnionych z VAT. Czym jest Krajowy System e-Faktur? Jak będą wyglądały faktury ustrukturyzowane i jak będzie można je wystawiać? Jak to będzie się odbywać? Jakie sankcje będą za niewystawienie e-faktur? Krajowy System e-Faktur Krajowy […]
1 sierpnia 2023

Adresy w jednoosobowej działalności gospodarczej

Każdy, kto rozpoczyna prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej musi wypełnić formularz CEIDG-1. Wymagane jest tam podanie niezbędnych informacji dotyczących firmy, w tym jej adresu. Dowiedz się, jakie adresy należy podać w formularzu. Czy jest to adres domowy czy adres wynajętego biura lub lokalu? Czym jest adres do doręczeń a czym adres stałego miejsca prowadzenia działalności i czy można takiego adresu nie podawać? I co zrobić, gdy któryś z adresów się zmieni? Adres zamieszkania W przypadku osób fizycznych adres zamieszkania, który trzeba podać to faktyczne miejsce, w którym osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Nie zawsze będzie to adres zameldowania. Może […]
12 lipca 2023

Rachunek VAT i zmiany wprowadzone przez Slim VAT 3

5 czerwca 2023 roku ogłoszony został tzw. Slim VAT 3, czyli nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Rozwiązania tam zawarte mają uprościć i przyspieszyć rozliczanie podatku VAT. Poszerzy się m.in. katalog podatków i należności, jakie mogą być regulowane środkami ze specjalnego rachunku VAT. Przypomnijmy, czym jest rachunek VAT, jakie środki można tam wpłacić i co można opłacić ze środków tam zgromadzonych. Rachunek VAT i split payment Rachunek VAT jest ściśle związany z mechanizmem podzielonej płatności (MPP). Mechanizm podzielonej płatności, zwany też z angielska split payment, to sposób regulowania zapłaty przez nabywców. Wprowadzony został 1 […]
20 czerwca 2023
urlop wypoczynkowy 2023

Urlop wypoczynkowy 2023 – komu przysługuje, kiedy i na jakich zasadach

Koniec czerwca i początek lipca to zwyczajowy początek sezonu urlopowego. Dla każdego pracownika, niezależnie od stanowiska, rodzaju zatrudnienia czy wielkości firmy to czas, kiedy można odłożyć na bok obowiązki zawodowe, zrelaksować się, naładować baterie i cieszyć się wolnym czasem. Korzystamy z okazji, by odpowiedzieć na często pojawiające się pytania dotyczące urlopów wypoczynkowych. Kiedy można wykorzystać urlop wypoczynkowy i na jakich zasadach jest przyznawany? Ile dni urlopu w roku nam przysługuje? Do kiedy należy wykorzystać zaległy urlop? Czy należny nam urlop może przepaść? Komu przysługuje urlop wypoczynkowy? Prawo do urlopu wypoczynkowego to jedno z najważniejszych praw pracowniczych. Urlop wypoczynkowy przysługuje osobom […]
14 czerwca 2023

Świadectwo pracy – zmiany w 2023 roku

Od 23 maja 2023 roku pracodawcy zobowiązani są stosować nowy, bardziej rozbudowany wzór świadectwa pracy. Zmiany wynikają z nowelizacji Kodeksu Pracy. Poniżej przedstawiamy informacje o tym, jak świadectwo pracy powinno wyglądać w 2023 roku. Odpowiadamy też na pytania: Czym jest świadectwo pracy? Komu i w jakiej sytuacji jest wystawiane? Co zrobić, gdy nasze świadectwo pracy zawiera błędy, a co wtedy, gdy zostanie zniszczone lub je zgubimy? Czym jest świadectwo pracy? Świadectwo pracy to dokument wydawany pracownikowi przez pracodawcę w momencie wygaśnięcia umowy o pracę lub rozwiązania stosunku pracy. Zawiera szczegółowe informacje dotyczące zatrudnienia danej osoby u konkretnego pracodawcy. Świadectwo pracy […]
19 maja 2023

Oddanie krwi a przywileje pracownika

Pracownikom, którzy honorowo oddają krew przysługuje wiele przywilejów. Są to m.in. dni wolne od pracy oraz ulga podatkowa, którą mogą rozliczyć w PIT. W 2023 roku niektóre przepisy uległy zmianie. Ile dni wolnych przysługuje teraz osobie oddającej krew? Czy za te dni należy jej się wynagrodzenie? W jaki sposób stosować ulgę dla krwiodawców? Poznaj odpowiedzi na te pytania. Ile dni wolnych od pracy za oddanie krwi? W ostatnich latach przepisy dotyczące dni wolnych od pracy za oddanie krwi zmieniały się. Przed pandemią koronawirusa Przed wystąpieniem epidemii COVID w Polsce krwiodawcy mieli prawo do jednego dnia wolnego od pracy. Był to […]
25 kwietnia 2023

Zmiany w prawie pracy – nowe uprawnienia pracowników

26 kwietnia 2023 roku wchodzi w życie wiele nowych przepisów Kodeksu pracy. Pojawiają się nowe uprawnienia dla pracowników, wprowadzona też będzie dodatkowa ochrona przed zwolnieniem. Pracownik ma prawo do równoległego zatrudnienia Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca nie będzie mógł zabronić swojemu pracownikowi podejmowania równoległej pracy w innej firmie. Pracownik będzie miał możliwość wykonywania takiej pracy zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i innej umowy, na przykład umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Przepis ten nie będzie obowiązywał, gdy pracodawca zawrze ze swoim pracownikiem umowę o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy. Pracownik po jej podpisaniu zostanie zobowiązany do […]
14 kwietnia 2023

Umowa o pracę – zmiany w 2023 roku

Umowa o pracę to jeden ze sposobów nawiązywania stosunku pracy. Ustalane są w niej prawa i obowiązki zarówno pracownika, jak i pracodawcy. 26 kwietnia 2023 roku wejdzie w życie wiele nowych przepisów dotyczących zatrudnienia, w tym również te dotyczące umów o pracę zawieranych na okres próbny oraz na czas określony. Zmianie ulegną także obowiązki informacyjne pracodawcy, związane z nawiązaniem stosunku pracy. Co nowego pojawi się w umowach o pracę w 2023 roku? Umowa o pracę na okres próbny Jak długo może trwać umowa na okres próbny? Co do zasady umowę o pracę na okres próbny zawiera się na okres nieprzekraczający […]
24 marca 2023

Nowe urlopy w Kodeksie pracy

9 marca 2023 roku sejm przyjął ustawę, której celem jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów dwóch dyrektyw unijnych. Pierwsza z nich – tzw. work-life balance – dotyczy przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej. Druga to tzw. dyrektywa rodzicielska, w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. W związku z uchwalonymi zmianami w Kodeksie pracy zacznie obowiązywać nowy urlop opiekuńczy oraz nowy urlop z powodu siły wyższej. Zmianom ulegną też niektóre przepisy dotyczące urlopu rodzicielskiego i ojcowskiego. Kto będzie mógł skorzystać z nowych przepisów? Nowy urlop z powodu siły wyższej Do Kodeksu pracy zostało wprowadzone […]
11 marca 2020

Koronawirus i nowe regulacje dotyczące prawa pracy

W związku z szybkim rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV-2 8 marca 2020 roku weszła w życie specjalna ustawa mająca usprawnić zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wymienia ona wiele szczegółowych regulacji dotyczących m.in. prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej czy wydatków budżetowych państwa. Wśród nich są też zapisy ważne dla pracowników i pracodawców, takie jak praca zdalna czy dodatkowe świadczenia dla rodziców opiekujących się dziećmi. Nowe regulacje mają obowiązywać maksymalnie przez 180 dni. Poniżej przedstawiamy szczegóły z nimi związane. Piszemy również o świadczeniach, które przysługują osobom poddanym kwarantannie lub […]
25 marca 2020

Koronawirus – uproszczony wniosek o odroczenie terminu płatności składek ZUS

Pandemia koronawirusa negatywnie wpłynęła na sytuację finansową wielu polskich przedsiębiorców i pracowników. Cały czas trwają intensywne prace nad tzw. „tarczą antykryzysową”, która ma pomóc im w utrzymaniu się na rynku pracy. Pakiet ustaw być może wejdzie w życie już od 1 kwietnia. Tymczasem przedsiębiorcy, którzy odczuli negatywne skutki pandemii i chcą zabezpieczyć swoją płynność finansową mogą już składać wnioski do ZUS o 3-miesięczne odroczenie terminu płacenia składek. Jak można skorzystać z tej ulgi? Jaki wniosek wypełnić i skąd go pobrać? Dwa rozwiązania dla przedsiębiorców Jeżeli z powodu epidemii koronawirusa przedsiębiorca ma problemy, by zapłacić bieżące składki dla ZUS, może skorzystać […]
3 kwietnia 2020

Tarcza antykryzysowa – na jaką pomoc mogą liczyć pracodawcy i pracownicy?

Ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń dla pracodawców oraz zachowanie płynności finansowej w firmach, to główne cele pakietu ustaw i nowelizacji zwanego potocznie „Tarczą antykryzysową”. Tarcza ma przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii koronawirusa, z którą zmaga się dziś cały świat. Pakiet przyjęty przez sejm i podpisany przez prezydenta wszedł w życie 1 kwietnia 2020 roku. 17 kwietnia prezydent podpisał nowelizację tego pakietu ustaw, potocznie określaną jako „Tarcza antykryzysowa 2.0”. Na jaką pomoc mogą liczyć małe i duże firmy oraz osoby samozatrudnione? Z jakich rozwiązań mogą skorzystać pracownicy i zleceniobiorcy? Dziś przedstawiamy najważniejsze założenia „tarczy antykryzysowej” skierowane właśnie do nich. Zwolnienie z całości lub […]
28 maja 2020

Co nowego przyniosła Tarcza antykryzysowa 3.0?

16 maja weszła w życie większość zmian przewidzianych w tzw. „Tarczy antykryzysowej 3.0”, czyli pakiecie rozwiązań zaproponowanych przez rząd, które mają chronić przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Przedstawiamy dziś zmiany i nowe rozwiązania, które najbardziej interesują pracodawców i pracowników. Zwolnienie z opłacania składek ZUS „Tarcza antykryzsowa 3.0” poszerza grupę przedsiębiorców mogących uzyskać zwolnienie ze składek ZUS. Osoby samozatrudnione Zwolnienie z opłacania składek za kwiecień i maj 2020 roku może uzyskać większa grupa osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenie społeczne. Pierwszym warunkiem jest, aby działalność była zarejestrowana przed 1 kwietnia 2020 roku. Drugi warunek dotyczy […]