Blog BRGS

3 czerwca 2024

Urlop wypoczynkowy 2024 – komu przysługuje, kiedy i na jakich zasadach

Czerwiec, lipiec, sierpień to zwyczajowy sezon urlopowy. Dla każdego pracownika, niezależnie od stanowiska, rodzaju zatrudnienia czy wielkości firmy to czas, kiedy można odłożyć na bok obowiązki zawodowe, zrelaksować się, naładować baterie i cieszyć się wolnym czasem. Korzystamy z okazji, by odpowiedzieć na często pojawiające się pytania dotyczące urlopów wypoczynkowych. Kiedy można wykorzystać urlop wypoczynkowy i na jakich zasadach jest przyznawany? Ile dni urlopu w roku nam przysługuje? Do kiedy należy wykorzystać zaległy urlop? Czy należny nam urlop może przepaść? Komu przysługuje urlop wypoczynkowy? Prawo do urlopu wypoczynkowego to jedno z najważniejszych praw pracowniczych. Urlop wypoczynkowy przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie […]
30 kwietnia 2024

Urlop na żądanie – co trzeba o nim wiedzieć?

Każdy pracownik zna zapewne takie sytuacje, gdy nagłe, wyjątkowe i nieprzewidziane okoliczności uniemożliwiają mu pojawienie się w pracy. Może wtedy skorzystać z urlopu na żądanie. Na czym polega urlop na żądanie? Ile razy w ciągu roku można z niego skorzystać? Jak zgłosić pracodawcy żądanie wolnego? W jakim przypadku pracodawca może odmówić? Czym jest urlop na żądanie? Urlop na żądanie to dni wolne od pracy, które stanowią część urlopu wypoczynkowego, czyli wliczają się do liczby dni urlopu wypoczynkowego, które przysługują danemu pracownikowi. W odróżnieniu od urlopu wypoczynkowego nie da się urlopu na żądanie zaplanować z wyprzedzeniem i zamieścić w planie urlopów. […]
18 kwietnia 2024

Czym jest staż pracy?

Kodeks pracy nie podaje definicji „stażu pracy”. Przyjmuje się, że staż pracy to długość wszystkich okresów zatrudnienia, w trakcie których pracownik świadczył pracę w ramach stosunku pracy, czyli na podstawie: – umowy o pracę,– spółdzielczej umowy o pracę,– powołania,– mianowania,– wyboru. Nie ma znaczenia, czy miał przerwy w zatrudnieniu, ani wielkość etatu czy tryb rozwiązania stosunku pracy. Staż pracy decyduje o uzyskaniu różnego rodzaju praw pracowniczych. Jakie to są prawa? Co się składa na staż pracy i jak go się wylicza? Jakie okresy wliczają się do stażu pracy? Do stażu pracy wlicza się przede wszystkim wspomniany wyżej łączny okres zatrudnienia […]
26 marca 2024

Umowa o pracę na zastępstwo – co trzeba o niej wiedzieć?

Umowa o pracę na zastępstwo jest specyficzną formą zatrudnienia. Jej głównym celem jest tymczasowe zastąpienie pracownika nieobecnego przez dłuższy czas w pracy, np. z powodu urlopu macierzyńskiego czy choroby. Choć na pierwszy rzut oka może wydawać się podobna do standardowej umowy o pracę, posiada unikatowe cechy i regulacje, które zarówno pracodawcy, jak i pracownicy powinni dokładnie rozumieć. Sprawdź w naszym artykule, czym charakteryzuje się umowa o pracę na zastępstwo, w jakich sytuacjach może być zawierana i co ją różni od innych umów o pracę. Czym jest umowa o pracę na zastępstwo? W trakcie wykonywania umowy o pracę mogą zdarzyć się […]
23 lutego 2024

Do kiedy złożyć PIT za 2023 rok – zmiany w usłudze Twój e-PIT

Zeznanie podatkowe PIT za 2023 rok to obowiązek każdego, kto w ubiegłym roku uzyskał jakiekolwiek dochody. Rozliczyć podatek można na kilka sposobów – tradycyjny, papierowy formularz złożyć w Urzędzie Skarbowym, wysłać podpisaną elektronicznie deklarację za pośrednictwem Internetu lub skorzystać z usługi Twój e-PIT udostępnionej przez Ministerstwo Finansów. W 2024 roku po raz pierwszy z usługi Twój e-PIT będą mogły skorzystać również osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej. Termin składania deklaracji PIT za 2023 rok Deklaracje podatkowe należy składać w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 roku. Zeznania, które zostały złożone przed początkiem terminu uznaje się […]
9 lutego 2024

Ile wynosi składka zdrowotna w 2024 roku?

Wysokość składki zdrowotnej zależy od wybranej przez przedsiębiorcę formy opodatkowania. Może to być skala podatkowa, podatek liniowy, karta podatkowa lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku ryczałtu istotna jest również wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z wypłatami z zysku w IV kwartale poprzedniego roku. 22 stycznia 2024 roku GUS podał te dane. Sprawdź, jaką składkę zdrowotną będą płacić przedsiębiorcy w 2024 roku. Składka dla przedsiębiorców rozliczających się wg skali podatkowej Przedsiębiorca rozliczający się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej, odprowadza składkę zdrowotną w wysokości 9% od dochodu uzyskanego w miesiącu poprzednim. Jej wysokość nie […]
23 stycznia 2024

Działalność bez rejestracji – większy limit przychodu w 2024 roku

W 2024 roku limit przychodu na działalności nierejestrowanej wzrośnie dwa razy. Przypomnijmy, czym jest działalność nierejestrowana, kto i pod jakimi warunkami może taką działalność prowadzić. Działalność bez rejestracji – co to jest? Działalność bez rejestracji to rozwiązanie, które pojawiło się w przepisach 30 kwietnia 2018 roku. Działalność bez rejestracji, działalność nierejestrowa lub nierejestrowana, działalność nieewidencjonowana, działalność „na próbę” – tymi nazwami określana jest drobna działalność zarobkowa, w której wykonuje się jakąś usługę lub sprzedaje towar, ale nie rejestruje się do tego celu działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Prowadząc działalność bez rejestracji nie trzeba też […]
9 grudnia 2023

Świąteczne wydatki w kosztach firmy

Okres świąteczny kojarzy się większości z nas z miłą, rodzinną atmosferą oraz czasem spędzonym wśród najbliższych. Powszechnie przyjętą praktyką stało się też organizowanie firmowych wigilii, wręczanie przez pracodawcę drobnych upominków pracownikom i kontrahentom, a także świąteczne dekoracje w firmie. Wiele wydatków świątecznych można wpisać w koszty uzyskania przychodu w firmie. Jakie to są wydatki i pod jakimi warunkami można je ująć w kosztach? Czy wigilia firmowa zalicza się do kosztów podatkowych? Ustawa o PIT definiuje koszt uzyskania przychodu (KUP) jako wydatek ponoszony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Wskazuje też wyjątki od tej reguły, czyli wydatki, […]
27 listopada 2023

Mały ZUS Plus – dodatkowe 12 miesięcy ulgi

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z ulgi Mały ZUS Plus mogą przedłużyć ten czas o kolejne 12 miesięcy. Rozszerzenie jest jednorazowe i dotyczy tylko przedsiębiorców, którzy korzystali lub skorzystają z tej ulgi choć raz w 2023 roku. Czym jest Mały ZUS Plus? Kto może korzystać z tej ulgi? Jakich formalności trzeba dokonać, by przedłużyć ulgę o kolejne 12 miesięcy? Co to jest Mały ZUS Plus i kto może z niego skorzystać? Mały ZUS Plus to ulga dla małych przedsiębiorców, którzy po spełnieniu określonych wymogów mogą płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne – emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe. Ulga nie obejmuje składki zdrowotnej, którą […]
8 listopada 2023

Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy

Każda osoba, która posiada ubezpieczenie chorobowe i jest czasowo niezdolna do wykonywania pracy w związku z chorobą, ma prawo do zwolnienia i pobierania zasiłku chorobowego. Prawo to przysługuje także przedsiębiorcom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, również jednoosobową. Dowiedz się, jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, aby otrzymać zasiłek chorobowy, jak obliczana jest wysokość zasiłku i jak zgłosić się po jego wypłatę. Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, by uzyskać zasiłek chorobowy? Podstawowym warunkiem, by przedsiębiorca uzyskał zasiłek chorobowy jest opłacanie przez niego składki chorobowej. Dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą składka chorobowa jest w pełni dobrowolna. Może zacząć lub przestać ją opłacać w praktycznie […]
27 maja 2019
biała lista podatników vat BRGS-Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin

Biała lista podatników VAT już od września 2019 roku

Już od 1 września 2019 roku zacznie funkcjonować tzw. biała lista podatników VAT – nowa, ujednolicona baza zawierająca informacje o statusie podatników VAT łącznie z numerami ich rachunków rozliczeniowych. Ma ona ułatwić podatnikom weryfikowanie swoich kontrahentów, ale też niesie z sobą dodatkowe obowiązki dla przedsiębiorcy i może narazić go na sankcje. Więcej szczegółów przedstawiamy poniżej. Co to jest biała lista podatników VAT? Biała lista podatników VAT to bezpłatny, oficjalny, dostępny online nowy wykaz podatników VAT, który będzie zawierał w jednym miejscu informacje o podatnikach czynnych, wykreślonych z rejestru oraz przywróconych do niego. Zastąpi tym samym trzy obecnie obowiązujące oddzielne wykazy. […]
19 lipca 2019

Zerowy PIT dla młodych już od sierpnia 2019 roku

Od 1 sierpnia 2019 roku wejdzie w życie ustawa, która wprowadza zerową stawkę podatku PIT dla osób do 26 roku życia. Uchwalona przez Sejm i pozytywnie rozpatrzona przez Senat czeka tylko na podpis prezydenta i ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z nowymi przepisami osoby, które nie ukończyły 26 roku życia i osiągają przychody na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia do wysokości 85 528 zł w skali roku, będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Szczegóły tego rozwiązania omawiamy w naszym wpisie na blogu. Zerowy PIT a limit wieku Jak napisaliśmy wyżej, zwolnienie z podatku dochodowego obejmie […]
5 sierpnia 2019

Od 2020 roku indywidualny rachunek podatkowy dla każdego

Od 1 stycznia 2020 roku każdy podatnik i płatnik będzie się rozliczał z fiskusem za pośrednictwem własnego, indywidualnego rachunku podatkowego. Nowe rozwiązanie wprowadza podpisana przez prezydenta ustawa z 4 lipca br. o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw, w tym ordynacji podatkowej. Szczegóły przedstawiamy poniżej. Obecne zasady płacenia podatków Zgodnie z obecnie panującymi zasadami, podatki płacone są na rachunki bankowe urzędów skarbowych właściwych dla podatnika ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby. Co ważne, każdy urząd posiada oddzielne konta dla różnych podatków. W praktyce oznacza to, że podatnicy na jedno konto dokonują przelewu z tytułu rozliczenia podatku […]
19 sierpnia 2019

Danina solidarnościowa – kto ją zapłaci i ile będzie wynosić?

W 2019 roku w przepisach „Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych” pojawił się nowy podatek – danina solidarnościowa, nazywana też „podatkiem solidarnościowym” lub „podatkiem od najbogatszych”. Danina solidarnościowa dotyczy osób fizycznych, których dochody w roku podatkowym przekroczą 1 mln zł. Kwota daniny będzie równa 4% od nadwyżki ponad tą sumę. Środki pozyskane z nowego podatku przeznaczone zostaną na zasilenie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Poniżej wyjaśniamy, jakie dochody będą uwzględniane przy obliczaniu daniny solidarnościowej, jak obliczyć jej kwotę oraz kiedy i jak ją zapłacić. Jakie dochody są objęte daniną solidarnościową? Dochody objęte daniną solidarnościową obejmują szerszą grupę dochodów niż […]