Blog BRGS

22 września 2022

Minimalne wynagrodzenie w 2023 roku wzrośnie dwa razy

W 2023 roku minimalne wynagrodzenie za pracę i minimalna stawka godzinowa wzrosną dwa razy – od stycznia i od lipca. Jaka będzie ich wysokość? Jakie zmiany niesie ze sobą podwyżka płacy minimalnej? Jak to wpłynie na koszty pracy? Minimalne wynagrodzenie w 2023 roku Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 3010 zł brutto. W 2023 roku, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, wzrośnie dwukrotnie. Są to większe kwoty niż zapowiadano we wstępnych projektach. Od 1 stycznia 2023 roku minimalne wynagrodzenie wyniesie 3490 zł brutto.Od 1 lipca 2023 roku wzrośnie do kwoty 3600 zł brutto. Oznacza to, że pracownik zatrudniony na umowę o pracę pobierający […]
6 września 2022

Wyższe składki ZUS dla przedsiębiorców w 2023 roku

30 sierpnia rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na rok 2023 przedłożony przez ministra finansów. Ustalono m.in. wartość prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na przyszły rok. Od jego poziomu bezpośrednio zależy wysokość składek ZUS, które płacą przedsiębiorcy. W 2023 roku mają one wzrosnąć o 207,20 zł, czyli aż 17,1% w stosunku do roku 2022. Ile dokładnie wyniosą? Jakie składki ZUS opłaca przedsiębiorca? Każdy przedsiębiorca w Polsce, prowadzący działalność gospodarczą w innej branży niż rolnicza, jest zobowiązany opłacać składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na składki ZUS płacone przez przedsiębiorcę składają się: – składka emerytalna – składka rentowa– składka wypadkowa– składka chorobowa– składka zdrowotna– […]
24 sierpnia 2022

Faktura w walucie obcej

Coraz więcej polskich firm w ramach prowadzonej działalności gospodarczej korzysta z usług zagranicznych dostawców, kontrahentów i partnerów biznesowych. Dlatego też coraz częściej wystawiają oraz otrzymują faktury walutowe. Również w rozliczeniach z polskimi kontrahentami można wystawić fakturę w dolarach czy euro – przepisy podatkowe tego nie zabraniają. Wymuszają jednak na wystawcach faktury konieczność przeliczenia kwoty, na potrzeby podatku VAT oraz PIT/CIT, na walutę krajową. Warto więc wiedzieć, co to jest faktura walutowa. Jakie elementy powinna zawierać? Jakich kursów używać w przypadku przeliczania wartości faktury walutowej na złotówki? Co to jest faktura walutowa? Faktura walutowa to pełnoprawny dokument księgowy podobny do standardowej […]
9 sierpnia 2022

Osoby samotnie wychowujące dzieci – jak się wspólnie rozliczać?

Przepisy tzw. Polskiego Ładu, które weszły w życie 1 stycznia 2022 roku likwidowały możliwość wspólnego rozliczania się z dzieckiem osób samotnie wychowujących dzieci. W zamian za to wprowadzono ulgę kwotową, polegającą na możliwości odliczenia od podatku kwoty 1500 zł. Ulga ta miała mieć zastosowanie począwszy od rozliczenia za rok 2022. Obowiązujące od 1 lipca 2022 roku przepisy tzw. Polskiego Ładu 2.0 przywróciły możliwość wspólnego rozliczenia się z dzieckiem, począwszy od rozliczenia dochodu za 2022 rok. Ulgę w wysokości 1 500 zł zlikwidowano. Kto może skorzystać z preferencyjnego rozliczenia dochodów z dzieckiem i na jakich zasadach? Kto może skorzystać z rozliczenia […]
29 lipca 2022

Świadczenie urlopowe i wczasy pod gruszą – komu przysługują?

Świadczenie urlopowe i tzw. „wczasy pod gruszą” to dodatkowe środki, które pracownik może uzyskać od pracodawcy na dofinansowanie swojego urlopu. Oba świadczenia bardzo często są z sobą mylone, choć nie są tym samym. Kto może otrzymać świadczenie urlopowe, a kto może starać się o „wczasy pod gruszą”? Jakie są warunki przyznawania obu świadczeń? Czym jest świadczenie urlopowe? Świadczenie urlopowe to jednorazowy dodatek finansowy dla pracowników, który można otrzymać w związku z zaplanowanym urlopem wypoczynkowym. Urlop musi trwać nieprzerwanie co najmniej 14 dni kalendarzowych. Świadczenie urlopowe mogą otrzymać pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w przedsiębiorstwie spoza sfery budżetowej, które zatrudnia […]
18 lipca 2022

Podwyżka diety i ryczałtów w krajowej podróży służbowej

38 zł za dobę podróży. Od 28 lipca 2022 roku o 8 zł wzrasta dieta w czasie podróży krajowej. Razem ze stawką diety wzrośnie też ryczałt za nocleg, ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej i limit zwrotu udokumentowanych kosztów noclegu. Rozporządzenie ministra Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie zostało 13 lipca 2022 roku opublikowane w Dzienniku Ustaw. Można się z nim zapoznać pod adresem Dziennik Ustaw z 13 lipca 2022 r. (poz 1481). Przypomnijmy, czym jest podróż służbowa, kiedy pracownik może oczekiwać zwrotu kosztów za wyjazd i na jakich zasadach. Czym jest podróż służbowa? Pracodawca może wydać […]
27 czerwca 2022

Polski Ład 2.0 – zmiany podatkowe wchodzą w życie 1 lipca 2022 roku

Przepisy zmieniające tzw. Polski Ład zostały 15 czerwca opublikowane w Dzienniku Ustaw. Nowelizacja zwana potocznie Polskim Ładem 2.0 wchodzi w życie 1 lipca 2022 roku, choć część przepisów będzie obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany, które dotyczą pracowników i przedsiębiorców. Obniżka stawki podatku PIT z 17% na 12% Stawka podatku PIT dla osób mających dochody do kwoty 120 000 zł w skali roku zostanie obniżona z 17% na 12%. Ta stawka dotyczy wszystkich podatników, którzy rozliczają się według skali podatkowej, bez względu na źródło osiąganych przychodów, wysokość przysługujących kosztów uzyskania przychodu, fakt zatrudnienia u kilku pracodawców, […]
22 czerwca 2022

Sezonowa działalność gospodarcza

Lato i okres wakacyjny to czas, w którym wielu podatników decyduje się na podejmowanie sezonowej działalności gospodarczej. Nad morzem, w górach, w miejscowościach turystycznych i nie tylko pojawią się niewielkie punkty gastronomiczne, stoiska z pamiątkami czy wyrobami regionalnymi. Jakich formalności trzeba dopełnić, by rozpocząć sezonową działalność? Czy sezonowa działalność gospodarcza wymaga rejestracji? Czy trzeba sprzedaż rejestrować na kasie fiskalnej? Czy po sezonie można działalność zawiesić? Na czym polega – sezonowa działalność gospodarcza? Sezonowa działalność gospodarcza, jak sama nazwa wskazuje, nie jest prowadzona przez cały rok, a jedynie przez określony czas w roku, najczęściej w okresie letnim lub zimowym. Wtedy zwiększa […]
30 maja 2022

Praca w niedziele i święta – co przysługuje pracownikowi?

Polskie przepisy dotyczące pracy pozwalają na jej wykonywanie także w niedziele i święta, choć tylko w określonych zawodach i sytuacjach. Za pracę w te dni pracownikowi należy się odpowiednia rekompensata. Sprawdź, jakie dodatki przysługują za prace w niedziele i święta. Czy pracownik może odmówić pracy w te dni? Niedziele i święta – dni wolne od pracy Zgodnie z Kodeksem Pracy dniami wolnymi od pracy są niedziele oraz święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy. Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 roku wskazuje święta będące dniami wolnymi od pracy. Są nimi: – 1 stycznia – Nowy Rok,– 6 stycznia […]
16 maja 2022

Ochrona przed zwolnieniem z pracy – komu przysługuje?

Zatrudnianie pracowników niesie ze sobą określone obowiązki dla pracodawcy. Jednym z nich jest ochrona niektórych grup pracowników przed zwolnieniem z pracy. Pracodawca, przed podjęciem decyzji o rozwiązaniu z pracownikiem umowy o pracę, powinien sprawdzić, czy pracownik nie podlega ochronie przed zwolnieniem, a jeśli tak – jaki zakres ochrony go dotyczy. Których pracowników i w jakich sytuacjach nie można zwolnić? Jakie zmiany związane z wypowiedzeniem pracy weszły w życie pod koniec kwietnia 2022 roku? Zaznaczmy na początku, że omówione niżej przepisy dotyczące ochrony przed zwolnieniem dotyczą tylko rozwiązania umowy o pracę. Nie mają zastosowania do umowy zlecenia czy umowy o dzieło. […]
15 października 2020

Tarcza 5.0 – postojowe i zwolnienie ze składek dla branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej

Od 15 października 2020 roku kolejni przedsiębiorcy, których dotknęły skutki epidemii koronawirusa, będą mogli składać na Platformie Usług Elektronicznych ZUS wnioski o dodatkowe wsparcie. Nowe przepisy zawiera „Tarcza 5.0”, zwana też „tarczą branżową”, która została już podpisana przez prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw. Wprowadza ona trzy dodatkowe formy wsparcia udzielanego przez ZUS przedstawicielom branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej. Są to świadczenia postojowe, dodatkowe świadczenia postojowe i zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku. Kto dokładnie będzie mógł je uzyskać i pod jakimi warunkami? Przedstawiamy szczegóły nowych rozwiązań. Świadczenie postojowe Świadczenie postojowe po raz pierwszy przysługuje […]