Blog BRGS

19 maja 2023

Oddanie krwi a przywileje pracownika

Pracownikom, którzy honorowo oddają krew przysługuje wiele przywilejów. Są to m.in. dni wolne od pracy oraz ulga podatkowa, którą mogą rozliczyć w PIT. W 2023 roku niektóre przepisy uległy zmianie. Ile dni wolnych przysługuje teraz osobie oddającej krew? Czy za te dni należy jej się wynagrodzenie? W jaki sposób stosować ulgę dla krwiodawców? Poznaj odpowiedzi na te pytania. Ile dni wolnych od pracy za oddanie krwi? W ostatnich latach przepisy dotyczące dni wolnych od pracy za oddanie krwi zmieniały się. Przed pandemią koronawirusa Przed wystąpieniem epidemii COVID w Polsce krwiodawcy mieli prawo do jednego dnia wolnego od pracy. Był to […]
25 kwietnia 2023

Zmiany w prawie pracy – nowe uprawnienia pracowników

26 kwietnia 2023 roku wchodzi w życie wiele nowych przepisów Kodeksu pracy. Pojawiają się nowe uprawnienia dla pracowników, wprowadzona też będzie dodatkowa ochrona przed zwolnieniem. Pracownik ma prawo do równoległego zatrudnienia Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca nie będzie mógł zabronić swojemu pracownikowi podejmowania równoległej pracy w innej firmie. Pracownik będzie miał możliwość wykonywania takiej pracy zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i innej umowy, na przykład umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Przepis ten nie będzie obowiązywał, gdy pracodawca zawrze ze swoim pracownikiem umowę o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy. Pracownik po jej podpisaniu zostanie zobowiązany do […]
14 kwietnia 2023

Umowa o pracę – zmiany w 2023 roku

Umowa o pracę to jeden ze sposobów nawiązywania stosunku pracy. Ustalane są w niej prawa i obowiązki zarówno pracownika, jak i pracodawcy. 26 kwietnia 2023 roku wejdzie w życie wiele nowych przepisów dotyczących zatrudnienia, w tym również te dotyczące umów o pracę zawieranych na okres próbny oraz na czas określony. Zmianie ulegną także obowiązki informacyjne pracodawcy, związane z nawiązaniem stosunku pracy. Co nowego pojawi się w umowach o pracę w 2023 roku? Umowa o pracę na okres próbny Jak długo może trwać umowa na okres próbny? Co do zasady umowę o pracę na okres próbny zawiera się na okres nieprzekraczający […]
24 marca 2023

Nowe urlopy w Kodeksie pracy

9 marca 2023 roku sejm przyjął ustawę, której celem jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów dwóch dyrektyw unijnych. Pierwsza z nich – tzw. work-life balance – dotyczy przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej. Druga to tzw. dyrektywa rodzicielska, w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. W związku z uchwalonymi zmianami w Kodeksie pracy zacznie obowiązywać nowy urlop opiekuńczy oraz nowy urlop z powodu siły wyższej. Zmianom ulegną też niektóre przepisy dotyczące urlopu rodzicielskiego i ojcowskiego. Kto będzie mógł skorzystać z nowych przepisów? Nowy urlop z powodu siły wyższej Do Kodeksu pracy zostało wprowadzone […]
7 marca 2023

Ulga na dziecko przy zerowym podatku

W roku 2022 weszło w życie wiele zmian podatkowych. Jedną z nich jest podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł. Dzięki temu duża część podatników zapłaciła mniejszy podatek niż dotychczas lub nie zapłaciła go wcale. Czy takie osoby w rozliczeniach PIT 2023 będą mogły skorzystać z ulgi prorodzinnej, czyli tzw. ulgi na dzieci? Kwota wolna od podatku – 30 000 zł Wysokość kwoty wolnej od podatku została w 2022 roku podniesiona. Wzrosła z dotychczasowych 8000 zł do 30 000 zł. Oznacza to, że osoby pracujące w oparciu o umowę o pracę, umowę o dzieło, umowę zlecenie, działalność nierejestrowaną […]
22 lutego 2023

Do kiedy złożyć PIT za 2022 rok i jak skorzystać z usługi Twój e-PIT?

Zeznanie podatkowe PIT za 2022 rok to obowiązek każdego, kto w ubiegłym roku uzyskał jakiekolwiek dochody. Rozliczyć podatek można na kilka sposobów – tradycyjny, papierowy formularz złożyć w Urzędzie Skarbowym, wysłać podpisaną elektronicznie deklarację za pośrednictwem Internetu lub skorzystać z usługi Twój e-PIT udostępnionej przez Ministerstwo Finansów. W tym roku warto zwrócić uwagę na ujednolicony termin składania rocznych rozliczeń oraz nowe ulgi. Termin składania deklaracji PIT za 2022 rok Nowe przepisy Polskiego Ładu, począwszy od deklaracji składanych za 2022 rok, zmieniły terminy rozliczeń rocznych deklaracji podatkowych. Nowy termin jest ujednolicony dla większości podatników i przypada tego samego dnia – 30 […]
7 lutego 2023

Praca zdalna w Kodeksie pracy 2023

27 stycznia 2023 roku prezydent podpisał nowelizację Kodeksu pracy, która wprowadza do niego pracę zdalną i przepisy ją regulujące. Zastępują one dotychczas istniejący w ustawie rozdział o telepracy. Jakie są zasady wykonywania pracy zdalnej? Kto będzie mógł pracować zdalnie? Jakie obowiązki będą mieć pracodawcy? Czy pracodawca będzie mógł przeprowadzić kontrolę pracownika? Praca zdalna – definicja Praca zdalna, zgodnie z nowymi przepisami, to wykonywanie swoich obowiązków całkowicie lub częściowo w miejscu przez siebie wskazanym, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Miejsce wykonywania pracy powinno być każdorazowo uzgodnione z pracodawcą. Pracownik w […]
30 stycznia 2023

Ulga na internet – kto i kiedy może z niej skorzystać?

Ulga na internet to jedna z ulg podatkowych, jakie możemy zastosować przy rozliczaniu podatku PIT. Korzystanie z niej jest jednak znacząco ograniczone. Kto i na jakich zasadach ma prawo do odliczenia ulgi na internet? Jaki jest limit odliczenia? Czym jest ulga na internet? Ulga na internet jest jedną z preferencji podatkowych regulowaną ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnik, który w roku podatkowym ponosi wydatki na internet (jego imię i nazwisko widnieje na dowodach wpłaty) oraz na którą internet jest zapisany (widnieje na dokumencie zakupu internetu), po spełnieniu dodatkowych warunków może odliczyć od dochodu (przychodu) ponoszone przez siebie z […]
11 stycznia 2023

Zasiłek chorobowy w 2023 roku

Zasiłek chorobowy to rodzaj świadczenia, które przysługuje osobie ubezpieczonej w ramach ubezpieczenia chorobowego w ZUS. Świadczenie otrzymuje osoba, która z powodu choroby czy wypadku stała się czasowo niezdolna do pracy. Komu przysługuje zasiłek chorobowy i jakie warunki muszą zostać spełnione, aby można go otrzymać? Ile w 2023 roku wynosi podstawa wymiaru zasiłku chorobowego? Jak długo można pobierać zasiłek chorobowy? Co to jest zasiłek chorobowy i komu przysługuje? Zasiłek chorobowy to świadczenie finansowane z budżetu państwa i wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub pracodawcę (jeśli jest płatnikiem zasiłków) pracownikom, którzy w danym okresie są niezdolni do pracy, np. z powodu choroby. […]
30 grudnia 2022

Ulga PIT dla powracających z emigracji

Jedną z nowych ulg wprowadzonych w 2022 roku przez przepisy Polskiego Ładu jest ulga w PIT dla osób powracających z emigracji do Polski. Ulgę można stosować już w tym roku lub zastosować w rozliczeniu za 2022 rok. Na czym polega ulga na powrót i kto może ją zastosować? Ile wynosi? Ulga na powrót – na czym polega? Ulga na powrót skierowana jest do podatników, którzy po dniu 31 grudnia 2021 roku przenieśli swoją rezydencję podatkową do Polski. W czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych mają prawo do zwolnieniu niektórych przychodów od podatku dochodowego od osób fizycznych. Ulga na powrót […]
15 stycznia 2020

Mały ZUS Plus – nowe zasady od lutego 2020 roku

1 lutego 2020 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń. „Mały ZUS” stosowany od początku 2019 roku zostanie zastąpiony tzw. „Małym ZUS-em Plus”. Więcej firm będzie mogło skorzystać z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne. Dziś piszemy na blogu o szczegółach zmian w ustawie i o warunkach, jakie muszą spełnić przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z nowego „Małego ZUS-u Plus”. Co to jest Mały ZUS Plus i kto będzie mógł z niego skorzystać? Mały ZUS Plus to ulga dla małych przedsiębiorców, którzy po spełnieniu określonych wymogów będą mogli płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne – emerytalne, rentowe, wypadkowe, […]
25 marca 2020

Koronawirus – uproszczony wniosek o odroczenie terminu płatności składek ZUS

Pandemia koronawirusa negatywnie wpłynęła na sytuację finansową wielu polskich przedsiębiorców i pracowników. Cały czas trwają intensywne prace nad tzw. „tarczą antykryzysową”, która ma pomóc im w utrzymaniu się na rynku pracy. Pakiet ustaw być może wejdzie w życie już od 1 kwietnia. Tymczasem przedsiębiorcy, którzy odczuli negatywne skutki pandemii i chcą zabezpieczyć swoją płynność finansową mogą już składać wnioski do ZUS o 3-miesięczne odroczenie terminu płacenia składek. Jak można skorzystać z tej ulgi? Jaki wniosek wypełnić i skąd go pobrać? Dwa rozwiązania dla przedsiębiorców Jeżeli z powodu epidemii koronawirusa przedsiębiorca ma problemy, by zapłacić bieżące składki dla ZUS, może skorzystać […]
3 kwietnia 2020

Tarcza antykryzysowa – na jaką pomoc mogą liczyć pracodawcy i pracownicy?

Ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń dla pracodawców oraz zachowanie płynności finansowej w firmach, to główne cele pakietu ustaw i nowelizacji zwanego potocznie „Tarczą antykryzysową”. Tarcza ma przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii koronawirusa, z którą zmaga się dziś cały świat. Pakiet przyjęty przez sejm i podpisany przez prezydenta wszedł w życie 1 kwietnia 2020 roku. 17 kwietnia prezydent podpisał nowelizację tego pakietu ustaw, potocznie określaną jako „Tarcza antykryzysowa 2.0”. Na jaką pomoc mogą liczyć małe i duże firmy oraz osoby samozatrudnione? Z jakich rozwiązań mogą skorzystać pracownicy i zleceniobiorcy? Dziś przedstawiamy najważniejsze założenia „tarczy antykryzysowej” skierowane właśnie do nich. Zwolnienie z całości lub […]
28 maja 2020

Co nowego przyniosła Tarcza antykryzysowa 3.0?

16 maja weszła w życie większość zmian przewidzianych w tzw. „Tarczy antykryzysowej 3.0”, czyli pakiecie rozwiązań zaproponowanych przez rząd, które mają chronić przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Przedstawiamy dziś zmiany i nowe rozwiązania, które najbardziej interesują pracodawców i pracowników. Zwolnienie z opłacania składek ZUS „Tarcza antykryzsowa 3.0” poszerza grupę przedsiębiorców mogących uzyskać zwolnienie ze składek ZUS. Osoby samozatrudnione Zwolnienie z opłacania składek za kwiecień i maj 2020 roku może uzyskać większa grupa osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenie społeczne. Pierwszym warunkiem jest, aby działalność była zarejestrowana przed 1 kwietnia 2020 roku. Drugi warunek dotyczy […]