Koronawirus i nowe regulacje dotyczące prawa pracy
11 marca 2020
Tarcza antykryzysowa – na jaką pomoc mogą liczyć pracodawcy i pracownicy?
3 kwietnia 2020

Koronawirus – uproszczony wniosek o odroczenie terminu płatności składek ZUS

Pandemia koronawirusa negatywnie wpłynęła na sytuację finansową wielu polskich przedsiębiorców i pracowników. Cały czas trwają intensywne prace nad tzw. „tarczą antykryzysową”, która ma pomóc im w utrzymaniu się na rynku pracy. Pakiet ustaw być może wejdzie w życie już od 1 kwietnia. Tymczasem przedsiębiorcy, którzy odczuli negatywne skutki pandemii i chcą zabezpieczyć swoją płynność finansową mogą już składać wnioski do ZUS o 3-miesięczne odroczenie terminu płacenia składek.

Jak można skorzystać z tej ulgi? Jaki wniosek wypełnić i skąd go pobrać?

Dwa rozwiązania dla przedsiębiorców

Jeżeli z powodu epidemii koronawirusa przedsiębiorca ma problemy, by zapłacić bieżące składki dla ZUS, może skorzystać z uproszczonych form pomocy, takich jak:

odroczenie o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 roku

lub

zawieszenie na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 roku, i tym samym wydłużenie o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

Uproszczony wniosek

Do tej pory, by skorzystać z możliwości odroczenia składki, przedsiębiorca musiał wypełnić wielostronicowy, skomplikowany formularz i podać w nim bardzo szczegółowe dane, np. o przychodach z ostatnich trzech lat, dane dotyczące stanu prywatnego majątku czy wysokości długu.

Po jednoznacznym stanowisku Komisji Europejskiej oraz opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że ulgi udzielane na podstawie specjalnej ustawy osłonowej dla przedsiębiorców nie będą stanowiły pomocy publicznej, ZUS opracował uproszczony wniosek, ograniczony do jednej strony.

Gdzie znaleźć i jak wypełnić uproszczony wniosek o odroczenie płatności składek ZUS?

Uproszczony wniosek jest przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od sposobu prowadzenia przez nich księgowości, mogą więc skorzystać z niego zarówno ci, którzy prowadzą księgowość pełną, jak i uproszczoną. Odpowiedni formularz można znaleźć na stronie internetowej ZUS.

W uproszczonym wniosku wystarczy podać podstawowe dane, jak imię i nazwisko, NIP, REGON lub PESEL. Należy krótko wyjaśnić, w jaki sposób pandemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności.

W formularzu trzeba też zaznaczyć, o co wnioskujemy: o odroczenie terminu płatności składek, o zawieszenie układu ratalnego, czy o zawieszenie spłaty w ramach już zawartej umowy o odroczenie.

Jak i gdzie złożyć uproszczony wniosek o odroczenie płatności składek ZUS?

Wypełniony i podpisany uproszczony wniosek można przesłać elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE), można też złożyć w skrzynce dostępnej w placówce ZUS lub wysłać tradycyjną pocztą.

Jeżeli ZUS pozytywnie rozpatrzy wniosek, wyśle do przedsiębiorcy umowę na wskazany przez niego adres e-mail lub pocztą, jeżeli przedsiębiorca nie wskaże adresu mailowego.

Po otrzymaniu umowy należy ją sprawdzić, podpisać i przekazać do ZUS. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne można wysłać jej skan lub zdjęcie na adres mailowy odpowiedniego oddziału ZUS, a oryginał dostarczyć najpóźniej w ciągu 14 dni liczonych od dnia zakończenia stanu epidemicznego. Jeśli ZUS nie otrzyma go w tym terminie w formie papierowej, uzna, że umowa nie została zawarta. To spowoduje naliczenie odsetek od należności objętych umową.

Jeżeli w ciągu 3 miesięcy sytuacja finansowa przedsiębiorcy nie ulegnie poprawie, będzie on mógł wystąpić z wnioskiem o renegocjację zawartej umowy.

Na koniec warto dodać, że w dyskusji dotyczącej wspomnianej na początku „tarczy antykryzysowej” pojawia się propozycja nie odroczenia, ale całkowitego umorzenia płatności składek na ZUS przez trzy miesiące. Zwolnieni z płacenia składek ZUS mieliby zostać samozatrudnieni oraz mikroprzedsiębiorcy, których przychody spadły o więcej niż 50 proc. w stosunku do lutego 2020 roku. Czy zapis taki znajdzie się w ustawie przekonamy się zapewne za kilka dni. O konkretnych rozwiązaniach, które wprowadzi „tarcza antykryzysowa” napiszemy na naszym blogu.

Usługi księgowe
BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin
Warszawa (Praga)