samochod osobowy w firmie nowe przepisy BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin
Samochód osobowy w firmie – nowe przepisy podatkowe
18 grudnia 2018
opodatkowanie vat bonów BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin
Opodatkowanie bonów – od 2019 roku zmiany w ustawie o VAT
20 lutego 2019

Kwota wolna od podatku w PIT 2019

kwota wolna od podatku BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin

Wielkimi krokami zbliża się gorący czas rozliczeń z fiskusem. Przy składaniu deklaracji PIT za rok 2018 należy pamiętać o wielu zmianach w prawie podatkowym. Jedną z nich jest wzrost kwoty wolnej od podatku.

Czym jest kwota wolna od podatku? Kto może ją uwzględnić w swoich rozliczeniach z fiskusem?

Co to jest kwota wolna od podatku i kogo dotyczy?

Kwota wolna od podatku, a dokładniej kwota dochodu wolnego od podatku to ustalona ustawowo wysokość rocznych dochodów, które są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. W swoim założeniu ma być wsparciem dla najmniej zarabiających.

Z kwoty wolnej od podatku mogą skorzystać wyłącznie podatnicy rozliczający się z urzędem skarbowym na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Są to pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, dzieło lub zlecenie, którzy deklaracje podatkowe składają na formularzach PIT-37 a także osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, które wypełniają formularz PIT-36.

Kwota wolna od podatku nie dotyczy natomiast osób, które:

– są opodatkowane liniowo (PIT-36L);
– rozliczają sprzedaż udziałów, akcji i innych przychodów z kapitałów pieniężnych (PIT-38);
– rozliczają się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28);
– uzyskują przychód ze sprzedaży nieruchomości i praw z nieruchomościami związanych (PIT-39);
– rozliczają przychody, jako osoby prawne i jednostki opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych;
– rozliczają umowy o dzieło i zlecenie, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem nie przekracza 200 zł.

Jeśli podatnik korzysta z mieszanego sposobu opodatkowania swoich dochodów, np. ryczałtem i na zasadach ogólnych, to wtedy również może rozliczyć kwotę wolną od podatku, ale tylko za tą część dochodu, która jest rozliczana na zasadach ogólnych.

Warto też może dodać, że dochody podlegające opodatkowaniu to wyłącznie te sumy, które podatnik samodzielnie wypracował, nie są więc brane pod uwagę dodatkowe środki, takie jak zaciągnięte kredyty, pożyczki lub otrzymane darowizny.

Kwota wolna od podatku w rozliczeniach za rok 2018

Do końca 2016 roku kwota wolna od podatku wynosiła 3091 zł, pozostając na tym samym poziomie od 2009 roku. W 2017 roku wzrosła do 6600 zł.

Od początku 2018 roku podstawową wartością kwoty wolnej od podatku jest 8000 zł. Oznacza to, że osoba, która w 2018 roku uzyskała mniejszy dochód niż 8000 zł, nie musi płacić podatku dochodowego. Nie zwalnia to jednak z konieczności złożenia deklaracji PIT. Na jej podstawie Urząd Skarbowy zwróci wszystkie zaliczki na podatek, które zostały odprowadzone w trakcie roku przez pracodawcę.

Gdy dochód roczny pracownika jest wyższy niż 8000 zł, zmienia się także kwota wolna od podatku. I tak:

– przy dochodzie rocznym między 8001 a 13000 zł – zmniejsza się wraz z poziomem zarobków od 8001 zł do 3091 zł,
– przy dochodzie rocznym między 13001 a 85528 zł – wynosi dokładnie 3091 zł,
– przy dochodzie rocznym między 88529 a 127000 zł – zmniejsza się od 3091 zł do 1 zł,
– przy dochodzie rocznym wyższym niż 127 000 zł – kwota wolna nie przysługuje.

Nowa kwota wolna od podatku a ulgi podatkowe

Im niższy jest nasz dochód tym niższa jest podstawa opodatkowania, a co za tym idzie wyższa kwota wolna od podatku. Aby obniżyć podstawę opodatkowania można skorzystać z ulg podatkowych odliczanych od dochodu, o ile mają w naszym przypadku zastosowanie.

Przy wypełnianiu PIT 2019 będzie można odliczyć:

– wydatki z tytułu korzystania z internetu – do 760 zł,
– wydatki na cele rehabilitacyjne,
– zapłacone w 2018 roku składki ZUS za podatnika lub osobę współpracującą,
– darowizny na cele kultu religijnego, charytatywno-opiekuńcze kościelnych osób prawnych oraz na cele charytatywne organizacji pożytku publicznego,
– darowizny krwi i jej składników – do 6 proc. rocznych dochodów,
– wydatki na cele związane z badaniami i rozwojem – od 30 do 50 proc. kosztów poniesionych na ten cel,
– wydatki na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE),
– zwroty otrzymanych świadczeń, które wcześniej podwyższyły podstawę opodatkowania w kwocie uwzględniającej pobrany podatek dochodowy.

Co to jest kwota zmniejszająca podatek i ile będzie wynosić w 2019 roku?

Kwota wolna od podatku wpływa bezpośrednio na tzw. kwotę zmniejszającą podatek. Stosuje się ją po to, by obniżyć wysokość należnego fiskusowi podatku.

Kwotę zmniejszającą podatek oblicza się od podstawy opodatkowania przed odjęciem ulg odliczanych od podatku (ulgi prorodzinnej na dziecko, ulgi abolicyjnej – związanej z pracą za granicą, składek na ubezpieczenie zdrowotne).

Podatnicy, których podstawa opodatkowania w rozliczeniu za rok 2018:

nie przekroczy 8000 zł – będą mieli prawo do kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 1440 zł (ponieważ jest to kwota równa podatkowi 18 % od kwoty 8000 zł podatnicy w tej sytuacji nie odprowadzają podatku)

przekroczy 8000 zł, ale nie przekroczy 13 000 zł – będą mieli prawo do kwoty zmniejszającej podatek w wysokości między 1440 zł a 556,02 zł; wyliczana jest ona na podstawie wzoru:
1440 zł – (883,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) : 5000 zł)

przekroczy 13 000 zł, ale nie przekroczy 85 528 zł – będą mieli prawo do kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 556,02 zł

przekroczy 85 528 zł, ale nie przekroczy 127 000 zł – będą mieli prawo do kwoty zmniejszającej podatek w wysokości między 556,02 zł a 0,00 zł; wyliczana jest ona na podstawie wzoru:
556,02 zł – (556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) : 41 472 zł)

Usługi księgowe
BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin
Warszawa (Praga)