zagubiona faktura BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin
Zagubiona lub zniszczona faktura – co wtedy robić?
24 września 2018
akta pracownicze BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin
Dokumentacja pracownicza – zmiany w przepisach od 2019 roku
5 listopada 2018

Od 2019 roku nowe zasady wypłaty wynagrodzeń

BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin

Już od 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie zmiany w zasadach dokonywania wypłat wynagrodzeń. To rezultat uchwalonej w dniu 10 stycznia 2018 r. ustawy „O zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją”. Choć przepisy zawarte w tej ustawie dotyczą przede wszystkim przechowywania dokumentacji osobowej pracowników to wprowadzają również ważną zmianę w zasadach wypłaty wynagrodzeń.

Czy w myśl nowych przepisów wypłatę wynagrodzenia będziemy mogli dostać tylko na konto bankowe czy także w formie gotówkowej, prosto do ręki? O tym przeczytacie w dalszej części naszego tekstu.

 

Jakie przepisy obowiązują obecnie?

Wynagrodzenie za wykonaną pracę to jedno z podstawowych praw pracownika. Obecnie, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, podstawową metodą wypłaty wynagrodzenia jest przekazanie gotówki do rąk własnych pracownika. Pracownik nie ma obowiązku posiadania konta bankowego w celu przelewania wynagrodzenia a pracodawca nie może go zmusić do jego założenia.

Inne formy wypłaty wynagrodzenia są możliwe, ale tylko w sytuacji, gdy stanowi o tym układ zbiorowy pracy lub też pracownik wyrazi na to zgodę na piśmie podając równocześnie numer konta bankowego właściwego do wypłaty należności.

 

Co się zmieni w 2019 roku?

Od 1 stycznia 2019 r. przywołane powyżej przepisy ulegną zmianie. Teraz podstawowym sposobem wypłaty wynagrodzenia stanie się forma bezgotówkowa, czyli przelew na rachunek bankowy pracownika.

Czy wypłata w formie gotówkowej będzie nadal możliwa? Tak, ale pracownik zainteresowany taką formą wypłaty będzie musiał poinformować o tym odpowiednio wcześniej swojego pracodawcę i złożyć w tej sprawie wniosek – w formie tradycyjnej, papierowej lub przesłać drogą elektroniczną.

Jeżeli pracownik takiego wniosku nie złoży pracodawca będzie miał prawo żądać od niego podania numeru rachunku bankowego. Dla pracownika, który do tej pory nie posiadał konta w banku, pewnym ułatwieniem może być możliwość założenia podstawowego rachunku płatniczego, za który nie będzie trzeba ponosić żadnych opłat. Zgodnie z dyrektywą unijną od 8 sierpnia 2018 r. każdy polski bank musi posiadać takie konto w swojej ofercie.

 

Obowiązek informacyjny pracodawcy

W związku ze zmianą przepisów na pracodawcę został nałożony obowiązek informacyjny.

Pracodawca, który obecnie przekazuje wynagrodzenie do rąk pracownika, będzie zobowiązany w terminie 21 dni, począwszy od 1 stycznia 2019 roku, poinformować go o obowiązku podania numeru rachunku bankowego lub możliwości złożenia wniosku o dalszą wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Pracownik musi dać odpowiedź w ciągu 7 dni od uzyskania tych informacji od pracodawcy. Jeżeli w tym czasie przypada termin wypłaty wynagrodzenia a pracownik jeszcze nie udzieli odpowiedzi, pracodawca ma obowiązek wypłacić wynagrodzenie tak, jak dotychczas, do rąk własnych pracownika.

Pracownik, który sam wystąpi z wnioskiem o przekazywanie wynagrodzenia na numer rachunku bankowego zanim dostanie taką informację od pracodawcy, otrzyma wypłatę wynagrodzenia zgodnie z otrzymanym wnioskiem. Pracodawca nie będzie musiał już go o tym informować.

Jeśli pracownik zostanie zatrudniony już po 1 stycznia 2019 roku, pracodawca będzie miał prawo żądać od niego podania numeru rachunku bankowego, lub uzyskać wniosek o wypłacie wynagrodzenia do rąk własnych.

Pracodawcy, którzy już teraz przekazują pracownikowi wynagrodzenie na numer rachunku bankowego, po wejściu w życie nowych przepisów, nie będą musieli pozyskiwać żadnych nowych wniosków pracownika.

 

Zmiana przepisów dotycząca sposobu wypłaty wynagrodzenia to, według ustawodawcy, dostosowanie się do realnych preferencji pracowników i pracodawców. Statystyki pokazują, że Polacy częściej wybierają bezpieczniejszą i wygodniejszą wypłatę na konto, a nie bezpośrednio do ręki. Nowe przepisy mają też umożliwić większą przejrzystość transakcji pomiędzy pracodawcami a pracownikami, służyć ograniczeniu „szarej strefy”, utrudniać ukrywanie przekazywanych środków i tzw. rozliczanie „pod stołem”.

 

 

Usługi księgowe
BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin
Warszawa (Praga)