CIT – kogo dotyczy i jakie są stawki podatku w 2019 roku
12 września 2019
WIS, czyli Wiążąca Informacja Stawkowa – czym jest i kiedy się pojawi?
10 października 2019

Obniżka podatku PIT – 17% zamiast 18%

1 października 2019 roku wchodzi w życie podpisana przez prezydenta ustawa obniżająca podstawową stawkę podatku PIT z 18% do 17%. Według danych Ministerstwa Finansów z niższego PIT-u skorzysta ponad 25 milionów Polaków, którzy rozliczają swoje przychody według skali podatkowej.

Poniżej przedstawiamy szczegóły nowej skali podatkowej oraz przepisy przejściowe regulujące sposób obliczania podatku za rok 2019.

Nowa skala podatkowa i kwota zmniejszająca podatek

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych najniższa stawka podatku, która obecnie wynosi 18% zostaje obniżona do 17%. Zmianie nie ulega natomiast stawka 32%, która obowiązuje dla dochodów ponad 85 528 zł.

Nowa skala podatkowa będzie więc wyglądać następująco:

– Przy podstawie obliczenia podatku wynoszącej do 85 528 zł podatek wynosi 17%, minus kwota zmniejszająca podatek.

– Przy podstawie obliczenia podatku wynoszącej ponad 85 528 zł podatek wynosi: 14 539,76 zł plus 32% nadwyżki ponad 85 528 zł, minus kwota zmniejszająca podatek.

Obniżenie stawki podatku wpływa na zmianę kwoty zmniejszającej podatek, która odliczana jest w zeznaniu rocznym. Będzie ona wynosić:

– 1360 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej 8 000 zł;
– 1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834,88 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) : 5 000 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej niż 8 000 zł ale nieprzekraczającej 13 000 zł
– 525,12 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej niż 13 000 zł ale nieprzekraczającej 85 528 zł
– 525,12 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525,12 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł): 41 472 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej niż 85 528 zł ale nie przekraczającej 127 000 zł
– 0zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej niż 127 000 zł.

Obniżenie stawki podatku PIT z 18% do 17% dotyczy wszystkich podatników, którzy uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, bez względu na formę zatrudnienia. Są to więc dochody uzyskiwane m.in.:

– ze stosunku pracy,
– z działalności wykonywanej osobiście (umowy zlecenia, umowy o dzieło, dochody osiągane przez członków zarządów lub rad nadzorczych);
– z działalności gospodarczej osób fizycznych, w tym w formie spółek osobowych,
– z emerytury i renty,
– z praw majątkowych.

Przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą skorzystają z niższego PIT-u, o ile nie wybrali podatku liniowego, którego stawka pozostanie na wysokości 19%, ani ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych czy karty podatkowej.

Z 18% do 17% zmniejszy się też zryczałtowany podatek dochodowy pobierany od tzw. małych umów, z tytułu których należność nie przekracza 200 zł.

Zmienione przepisy wchodzą w życie, co do zasady, 1 października 2019 roku. Od tego dnia będą miały już częściowe zastosowanie do przychodów i dochodów uzyskanych w ostatnim kwartale 2019 roku i do dochodów za cały 2019. W pełni nowa skala podatkowa zacznie obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2020 roku. Dlaczego tak się stanie i jak rozliczać się z podatku za 2019 rok?

Jak rozliczyć podatek za rok 2019?

Obniżka PIT w trakcie roku jest zdarzeniem bez precedensu. W wyniku tych zmian w 2019 roku obowiązują dwie podstawowe stawki podatku – 18% (od stycznia do września) i 17% (od października do grudnia). Aby uregulować rozliczenia podatkowe za IV kwartał 2019 roku i, w konsekwencji, za cały 2019 rok ustawodawca wprowadził przepisy przejściowe.

Zgodnie z nimi, w rozliczeniu podatku za cały 2019 rok pierwszy próg skali podatkowej będzie wynosił 17,75%.

Skala podatkowa za rok 2019 będzie więc wyglądać następująco:

– Przy podstawie obliczenia podatku wynoszącej do 85 528 zł podatek wynosi 17,75%, minus kwota zmniejszająca podatek.

– Przy podstawie obliczenia podatku wynoszącej ponad 85 528 zł podatek wynosi: 15 181,22 zł plus 32% nadwyżki ponad 85 528 zł, minus kwota zmniejszająca podatek.

Kwota zmniejszająca podatek za 2019 rok wyniesie:

– 1420 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej 8 000 zł;
– 1420 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 871,70 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) : 5 000 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej niż 8 000 zł ale nieprzekraczającej 13 000 zł
– 548,30 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej niż 13 000 zł ale nieprzekraczającej 85 528 zł
– 548,30 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 548,30 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł): 41 472 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej niż 85 528 zł ale nie przekraczającej 127 000 zł
– 0zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej niż 127 000 zł.

Pracodawca, przy obliczaniu zaliczek na podatek od dochodów uzyskanych przez swoich pracowników od 1 października 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, stosuje stawkę 17%. Kwota zmniejszająca podatek wyniesie w tym czasie 43,76 zł miesięcznie (1/12 kwoty rocznej 525,12 zł).

Na wniosek pracownika pracodawca może zastosować stawkę 17,75%. Ma to zapobiegać powstaniu niedopłaty podatku przy rozliczeniu rocznym za rok 2019, ponieważ pracownik w tym zeznaniu musi zastosować stawkę w wysokości 17,75%.

Nieco odmiennie wygląda to w przypadku przedsiębiorców, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i rozliczają się według pierwszej skali podatkowej. Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od 1 października 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku stosują stawkę 17,75%. Kwota zmniejszająca podatek wynosi w tym przypadku 548,30 zł. Zmiana ta dotyczy zaliczek obliczanych od 1 października 2019 roku, co oznacza, że obejmuje również zaliczkę za wrzesień (wpłacaną do 20 października) lub III kwartał 2019 roku. W zeznaniu rocznym za rok 2019 przedsiębiorca, tak, jak pracownik, musi zastosować stawkę w wysokości 17,75%.

Te same zasady, co przedsiębiorców, dotyczą też podatników, którzy osiągają dochody z najmu/dzierżawy lub z działów specjalnych produkcji rolnej ustalane na podstawie ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Usługi księgowe
BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin
Warszawa (Praga)