opodatkowanie vat bonów BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin
Opodatkowanie bonów – od 2019 roku zmiany w ustawie o VAT
20 lutego 2019
wynagrodzenie za przestój w pracy BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin
Wynagrodzenie za przestój w pracy
2 kwietnia 2019

Praca małżonka i dzieci w kosztach uzyskania przychodu

praca malzonka koszty przychodu BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin

Wynagrodzenie współmałżonka i małoletnich dzieci przedsiębiorca będzie mógł w całości zaliczać do kosztów uzyskania przychodów. To jedna ze zmian w przepisach podatkowych, jakie przyniósł z sobą rok 2019.

 

Jak było przed 2019 rokiem?

Zatrudnienie męża lub żony, zwłaszcza w małych firmach rodzinnych, mogło być bardzo wygodnym rozwiązaniem, ale nie zawsze było opłacalne z ekonomicznego punktu widzenia.

Do końca 2018 roku ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych rozróżniała zatrudnienie w swojej firmie współmałżonka i niepełnoletnich dzieci od zatrudnienia innych osób. Wynagrodzenie za pracę współmałżonka lub małoletnich dzieci nie mogło być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, nawet jeśli wykonywali oni tę samą pracę i na tych samych warunkach, co inne osoby zatrudnione. Dotyczyło to zarówno wynagrodzenia wypłacanego z tytułu umowy o pracę, jak i wszystkich innych umów – umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, umowy menedżerskiej czy też innej o podobnym skutku. W przypadku małżonka zasady tej nie zmieniała umowa majątkowa małżeństwa (tzw. intercyza), brak wspólnego gospodarstwa domowego, a nawet orzeczona separacja.

Przepis ten obejmował też spółki cywilne lub osobowe spółki handlowe – wynagrodzenia małżonków i małoletnich dzieci nie stanowiły kosztów uzyskania przychodów dla całej spółki, tj. dla wszystkich jej wspólników.

Ograniczenia te nie obowiązywały w sytuacji, gdy pracodawca zatrudniał swojego partnera ze związku nieformalnego, rodziców, rodzeństwo, pełnoletnie dzieci lub innych dalszych krewnych. Ich wynagrodzenia były zaliczane do kosztów podatkowych, tak jak i wynagrodzenia zatrudnionych osób obcych, niespokrewnionych z pracodawcą.

 

Zmiana przepisów od 2019 roku

Od 1 stycznia 2019 roku weszły w życie zmodyfikowane przepisy ustawy o PIT (art. 23). Zgodnie z nimi przedsiębiorca będzie mógł zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenie wypłacane małżonkowi i małoletnim dzieciom, pod warunkiem, że jest uzyskiwane z tytułu:

 – stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy,

– osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej,

– wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło,

– umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze,

– praktyk absolwenckich.

Nowelizacja przepisów obejmuje również małżonków i małoletnich dzieci wspólników spółek osobowych.

Po zmianie przepisów podatnik zatrudniający małżonka na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej jest więc traktowany przez fiskusa tak samo, jak podatnik zatrudniający osobę spoza najbliższej rodziny.

 

 

Usługi księgowe
BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin
Warszawa (Praga)