kontrola w firmie
Kontrola w firmie – jak to przebiega?
20 lipca 2018

Ulga na start – kto może z niej skorzystać?

ulga-na-start

30 kwietnia 2018 roku weszły w życie regulacje prawne wprowadzające tak zwaną ulgę na start. Mają one ułatwić podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Kto może skorzystać z takiej ulgi i na jakich warunkach? Jakie są zalety i wady tego rozwiązania?

Z ulgi na start może skorzystać osoba fizyczna, która:

– podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy
– podejmuje ją ponownie po upływie min. 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia
– nie wykonuje nowej działalności dla byłego pracodawcy, dla którego przed dniem rozpoczęcia działalności w bieżącym lub poprzednim roku wykonywała w ramach umowy o pracę czynności wchodzące w zakres zakładanej działalności gospodarczej,

Ulga na start jest przeznaczona tylko dla osób ubezpieczonych w ZUS, nie może z niej skorzystać osoba ubezpieczona w KRUS.

Ulga na start przysługuje jedynie samemu przedsiębiorcy. Pracownicy przez niego zatrudniani w ramach umów o pracę, umów cywilnoprawnych oraz osoby współpracujące nie korzystają z takiego zwolnienia.

 

Ulga na start – co zyskujesz?

Korzystając z ulgi nie podlegasz obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Jeśli rozpoczniesz działalność pierwszego dnia miesiąca, to uwzględniasz ten miesiąc jako pierwszy z 6 miesięcy korzystania z ulgi. Jeśli natomiast rozpoczniesz działalność w trakcie miesiąca, to okres ulgi liczysz dopiero od kolejnego miesiąca kalendarzowego. Zawieszenie działalności nie spowoduje wydłużenia okresu jej trwania.

Tu ważna informacja – zwolnienie odnosi się jedynie do składek na ubezpieczenie społeczne. Nie dotyczy składki zdrowotnej, którą będziesz musiał opłacać w pełnej wysokości. Składka ta w 2018 r. wynosi 319,94 zł miesięcznie.

Warto też podkreślić, że ulga na start nie jest obowiązkowa i możesz zdecydować, że z niej w ogóle nie skorzystasz. Możesz też w każdym momencie z niej zrezygnować i zgłosić się do ubezpieczeń społecznych. Kolejny raz będziesz mógł skorzystać z takiej ulgi dopiero po 60 miesiącach kalendarzowych od dnia zakończenia bądź zawieszenia działalności.

 

Ulga na start – co tracisz?

Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z ulgi na start, w okresie tych 6 miesięcy nie otrzymasz:

– zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego,
– zasiłku lub odszkodowania w razie wypadku (wypłacanego z ubezpieczenia wypadkowego).

Okres, w którym nie będziesz opłacać składek na ubezpieczenie emerytalne nie będzie też uwzględniony przy ustalaniu prawa do emerytury oraz nie podwyższy jej wysokości.

 

6 miesięcy i co dalej?

Po upływie 6 miesięcy korzystania z „ulgi na start” będziesz musiał zarejestrować się jako płatnik wszystkich składek. Ale co ważne, będziesz mógł skorzystać z kolejnej ulgi (obecnie już istniejącej) czyli tzw. „małego ZUS” i przez 24 miesiące opłacać składki na preferencyjnych warunkach.

 

Usługi księgowe
BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin
Warszawa (Praga)