kontrola w firmie
Kontrola w firmie – jak to przebiega?
20 lipca 2018
zagubiona faktura BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin
Zagubiona lub zniszczona faktura – co wtedy robić?
24 września 2018

Split Payment – to warto wiedzieć

split payment BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin

1 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy w zakresie podatku VAT, wprowadzające tzw. Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP), zwany też z angielska split payment. W zamyśle ustawodawcy ma on zapobiec uchylaniu się od płacenia podatku dochodowego od towarów i usług i uszczelnić jego przepływ.

 

Kogo dotyczy split payment?

Z mechanizmu podzielonej płatności mogą korzystać wyłącznie przedsiębiorcy dokonujący zakupu od innych przedsiębiorców, czyli realizujący transakcje B2B.

 

Jak działa split payment?

Mechanizm split payment polega na wysyłce przelewu za fakturę VAT z wykorzystaniem tzw. komunikatu przelewu. Będzie w nim wskazany numer faktury, numer NIP dostawcy, kwota brutto oraz kwota VAT. Na podstawie komunikatu przelewu bank automatycznie rozdzieli zapłatę za fakturę pomiędzy dwa konta:

  • kwota netto znajdzie się na rachunku rozliczeniowym przedsiębiorcy
  • kwota podatku VAT wpłynie na specjalne konto, zwane rachunkiem VAT.

 

Co to jest rachunek VAT?

Rachunek VAT nie jest odrębnym, dodatkowym kontem bankowym, ale działa na zasadzie subkonta i jest powiązany z kontem firmowym.

Rachunek VAT otwierany jest tylko do kont złotówkowych prowadzonych w polskim banku czyli zapłata z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności może zostać dokonana wyłącznie w złotych polskich.

Bank ma obowiązek, wraz z rachunkiem rozliczeniowym, równocześnie otworzyć rachunek VAT, bez obowiązku zawierania w tym zakresie odrębnej umowy. Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT jest też wolne od prowizji i opłat.

Numer rachunku VAT nie będzie podawany w treściach umów między kontrahentami czy na fakturach. Tak, jak do tej pory, będzie podawany tylko numer „zwykłego” bankowego konta rozliczeniowego. Numeru rachunku VAT nie trzeba również zgłaszać organom podatkowym, nie będzie więc potrzebna aktualizacja formularza NIP.

 

Czy split payment jest obowiązkowy?

Decyzja o korzystaniu z mechanizmu split payment jest dobrowolna i należy do nabywcy towarów lub usług. Jednak z zapowiedzi Ministerstwa Finansów wynika, że split payment może stać się rozwiązaniem obligatoryjnym w tzw. branżach wrażliwych (branża paliwowa, handel elektroniką, stalą, złomem), ale nie wcześniej niż od 1 stycznia 2019 roku.

 

Jakie są zalety split payment?

By zachęcić podatników do opłacania faktur przy wykorzystaniu mechanizmu split payment, wprowadzono wiele rozwiązań, które dają dodatkową ochronę i korzyści finansowe jego użytkownikom. Są to:

  • przyspieszony zwrot VAT – jeśli podatnik złoży wraz z deklaracją podatkową wniosek o zwrot nadwyżki podatku na rachunek VAT, otrzyma go w terminie 25 dni, zamiast standardowych 60 dni
  • brak stosowania podwyższonych odsetek od zaległości w VAT – sankcje te stosowane są w sytuacji, gdy przedsiębiorca np. nie złoży deklaracji i nie wpłaci należnego podatku czy omyłkowo wykaże zaniżoną kwotę zobowiązania podatkowego
  • brak sankcji VAT do wysokości kwoty podatku zapłaconego z użyciem split payment
  • zwolnienie z odpowiedzialności solidarnej podatnika za zaległości podatkowe dostawcy – brak zastosowania przepisów z rozdziału Xa ustawy o VAT może pomóc przedsiębiorcy uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami w przypadku transakcji z nieuczciwym kontrahentem
  • należność podatkowa zostanie zmniejszona, jeżeli płatność zostanie dokonana z rachunku VAT i nastąpi wcześniej niż w ostatnim wymaganym dniu.

 

Czy split payment ma wady?

Korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności zawiera również pewne niedogodności dla przedsiębiorców.

Środki zgromadzone na rachunku VAT należą do posiadacza rachunku, jednak dysponowanie nimi jest ograniczone. Można je wykorzystywać praktycznie tylko na zapłatę podatku do swoich kontrahentów lub też na uregulowanie zobowiązania podatkowego względem urzędu skarbowego. Może to znacząco pogorszyć płynność finansową wielu firm. Przedsiębiorcy mają wprawdzie możliwość złożenia wniosku o dokonanie przelewu środków zgromadzonych na rachunku VAT na zwykły rachunek bankowy, który wykorzystywany jest w celu prowadzenia działalności ale wniosek taki musi być wystarczająco dobrze uargumentowany a naczelnik urzędu skarbowego ma 60 dni na wydanie postanowienia w tej sprawie.

Utrudnieniem dla przedsiębiorców może być też brak możliwości zbiorczego płacenie za kilka faktur, czyli stosowania tzw. przelewów paczkowych. Przy korzystaniu z mechanizmu split payment jeden przelew jest przyporządkowany do jednej faktury.

 

 

Usługi księgowe
BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin
Warszawa (Praga)