Tarcza Finansowa PFR 2.0 rusza od stycznia 2021 roku
9 grudnia 2020
Obowiązkowa rejestracja w ZUS umowy o dzieło
13 stycznia 2021

Tarcza branżowa 6.0 – nowe wsparcie dla firm

15 grudnia br. w Dzienniku Ustaw opublikowano tzw. Tarczą branżową 6.0, czyli ustawę z 9 grudnia 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Ustawa przewiduje wsparcie dla firm szczególnie dotkniętych obostrzeniami w związku z pandemią. Za jej sprawą prowadzący działalność gospodarczą o określonym kodzie PKD – jest ich ponad 40 – mogą liczyć na pomoc w postaci zwolnienia ze składek ZUS, dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, świadczenia postojowego i mikropożyczki.

Które branże mogą liczyć na pomoc i pod jakimi warunkami? Kiedy będzie można składać wnioski? O szczegółach piszemy dziś na blogu.

Które branże otrzymają wsparcie z Tarczy 6.0?

Na wsparcie w ramach Tarczy 6.0 mogą liczyć branże:

gastronomiczna i cateringowa ,
kulturalno-rozrywkowa (estradowa, targowa, fotograficzna, filmowa, muzealna),
edukacyjna,
sportowa (fitness, siłownie, rekreacja, baseny, aquaparki, uzdrowiska),
sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary),
turystyczna (organizatorzy turystyki, przewodnicy górscy, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, rezerwacja biletów),
transportowa (firmy autokarowe, taksówkarze),
usługi pralnicze.

Szczegółowe wykazy kodów PKD, zależnie od formy wsparcia, prezentujemy w dalszej części tekstu.

Jaką pomoc przewiduje Tarcza branżowa 6.0?

Przedsiębiorcy, którzy spełnią określone przez ustawodawcę kryteria będą mogli ubiegać się o:

zwolnienia ze składek ZUS za listopad,
– jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe,
dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw w wysokości do 5000 zł,
dofinansowanie miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 2000 zł.

Zwolnienie ze składek ZUS za listopad

Tarcza branżowa 6.0 wprowadza zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od 1 listopada 2020 roku do 30 listopada 2020 roku.

Warunkiem zwolnienia są:

– prowadzenie na dzień 30 września 2020 roku, jako przeważającej, działalności gospodarczej określonej odpowiednim kodem PKD,
– zgłoszenie na dzień 30 czerwca 2020 roku podmiotu jako płatnika składek,
– wykazanie, że przychód uzyskany w listopadzie 2020 roku jest niższy o co najmniej 40% niż w listopadzie 2019 roku.

By skorzystać ze zwolnienia przedsiębiorca będzie też zobowiązany do złożenia deklaracji rozliczeniowej lub imiennego raportu miesięcznego za listopad do dnia 31 grudnia 2020 roku, chyba że jest zwolniony z tego obowiązku.

Jeśli przedsiębiorca opłacił składki w terminie do 10 grudnia albo 15 grudnia będą one podlegały zwrotowi. O zwrot składek trzeba będzie złożyć wniosek. W przypadku braku wniosku zostaną zaliczone na kolejny okres rozliczeniowy.

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek można złożyć wyłącznie elektronicznie, przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Przepisy dotyczące zwolnienia z płacenia składki ZUS będą obowiązywać od 30 grudnia 2020 roku.

Kody PKD branż objętych zwolnieniem ze składek:

47.71.Z – sprzedaż detaliczna odzieży
47.72.Z – sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z – sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach
47.82.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiska
47.89.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach

49.32.Z – działalność taksówek osobowych
49.39.Z – pozostały transport lądowy i pasażerski

56.10.A – restauracje
56.10.B – ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z – przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
56.29.Z – pozostała działalność gastronomiczna
56.30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów

59.11.Z – produkcja filmów, nagrań wideo itp.
59.12.Z – działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13.Z – działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z – projekcję filmów lub nagrań wideo
59.20.Z – działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

74.20.Z – działalność fotograficzna

77.21.Z – wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego

79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.C – usługi rezerwacji hoteli, środków transportu

82.30.Z – organizacja targów, wystaw i kongresów

85.51.Z – pozaszkolna edukacja sportowa
85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej, nauka gry na instrumentach, tańca, kursy fotograficzne
85.53.Z – pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, np. szkoły nauki jazdy, żeglarstwa
85.59.A – nauka języków obcych
85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, np. kursy komputerowe

86.10.Z – działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego
86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna
86.90.D – działalność paramedyczna

90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.04.Z – artystyczna i literacka działalność twórcza, np. rzeźbiarze, malarze, rysownicy

91.02.Z – muzea

93.11.Z – działalność obiektów sportowych
93.13.Z – działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej
93.19.Z – pozostała działalność sportowa
93.21.Z – działalność wesołych miasteczek
93.29.A – działalność pokojów zagadek
93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa niesklasyfikowana
93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa

96.01.Z – pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
96.04.Z – działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 roku, tj. 2080 zł, a dla osób rozliczających się w formie karty podatkowej – 50% minimalnego wynagrodzenia, czyli 1300 zł.

Warunki jego otrzymania:

– prowadzenie na dzień 30 września 2020 roku, jako przeważającej, działalności gospodarczej określonej odpowiednim kodem PKD,
– uzyskanie w październiku lub w listopadzie 2020 roku przychodu niższego o co najmniej 40% niż przychód uzyskany odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 roku
– przedsiębiorca otrzymał już co najmniej jedno świadczenie postojowe w ramach działań anycovidowych.

Wniosek o dodatkowe świadczenie postojowe można złożyć wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Przepisy dotyczące świadczenia postojowego będą obowiązywać od 30 grudnia 2020 roku.

Kody PKD branż objętych świadczeniem postojowym:

47.71.Z – sprzedaż detaliczna odzieży
47.72.Z – sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z – sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach
47.82.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiska
47.89.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach
49.39.Z – pozostały transport lądowy i pasażerski

56.10.A – restauracje
56.10.B – ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z – przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
56.29.Z – pozostała działalność gastronomiczna
56.30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów

59.11.Z – produkcja filmów, nagrań wideo itp.
59.12.Z – działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13.Z – działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z – projekcję filmów lub nagrań wideo
59.20.Z – działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

74.20.Z – działalność fotograficzna

77.21.Z – wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego

79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.C – usługi rezerwacji hoteli, środków transportu

82.30.Z – organizacja targów, wystaw i kongresów

85.51.Z – pozaszkolna edukacja sportowa
85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej, nauka gry na instrumentach, tańca, kursy fotograficzne
85.53.Z – pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, np. szkoły nauki jazdy, żeglarstwa
85.59.A – nauka języków obcych,
85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, np. kursy komputerowe

86.10.Z – działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego
86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna
86.90.D – działalność paramedyczna

90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.04.Z – artystyczna i literacka działalność twórcza, np. rzeźbiarze, malarze, rysownicy

91.02.Z – muzea

93.11.Z – działalność obiektów sportowych
93.13.Z – działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej
93.19.Z – pozostała działalność sportowa
93.21.Z – działalność wesołych miasteczek

96.01.Z – pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
96.04.Z – działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej

Jednorazowa bezzwrotna dotacja

Dotacja (mikropożyczka) w wysokości do 5000 zł przysługuje mikrofirmom i małym firmom. Dotacje na pokrycie bieżących kosztów działalności będzie przyznawał starosta ze środków Funduszu Pracy i będą realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy na podstawie wniosków złożonych wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą serwisu praca.gov.pl.

Dotacja będzie bezzwrotna pod warunkiem wykonywania działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia udzielenia wsparcia.

Warunki otrzymania mikropożyczki:

– prowadzenie na dzień 30 września 2020 roku, jako przeważającej, działalności gospodarczej określonej odpowiednim kodem PKD,
– przedsiębiorca nie zawiesił działalności na okres obejmujący dzień 30 września 2020 roku,
– uzyskanie w październiku lub w listopadzie 2020 roku przychodu niższego o co najmniej 40% niż przychód uzyskany odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 roku.

Przepisy dotyczące dotacji jednorazowej będą obowiązywać od 19 listopada 2020 roku.

Kody PKD branż objętych mikropożyczką:

47.71.Z – sprzedaż detaliczna odzieży
47.72.Z – sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych
47.81.Z – sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach
47.82.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach
47.89.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach

49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

56.10.A – restauracje
56.10.B – ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z – przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych – catering
56.29.Z – pozostała działalność gastronomiczna
56.30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów

59.11.Z – produkcja filmów, nagrań wideo itp.
59.12.Z – działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13.Z – działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z – projekcja filmów
59.20.Z – działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

74.20.Z – działalność fotograficzna

77.21.Z – wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego

79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

82.30.Z – organizacja targów, wystaw i kongresów

85.51.Z – pozaszkolna edukacja sportowa, to m.in. indywidualni nauczyciele, trenerzy
85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej, nauka gry na instrumentach, tańca, kursy fotograficzne, brak danych o dofinansowaniu
85.53.Z – pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, np. szkoły nauki jazdy, żeglarstwa, brak danych o dofinansowaniu
85.59.A – nauka języków obcych, brak danych o dofinansowaniu
85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, np. kursy komputerowe

86.10.Z – działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego
86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna
86.90.D – działalność paramedyczna

90.01 Z – wystawianie przedstawień artystycznych
90.02.Z – wspomaganie przedstawień
90.04.Z – artystyczna i literacka działalność twórcza, np. rzeźbiarze, malarze, rysownicy

91.02.Z – muzea

93.11.Z – działalność obiektów sportowych
93.13.Z – działalność obiektów poprawy kondycji fizycznej, chodzi m.in.: o centra fitness
93.19.Z – pozostała działalność sportowa
93.21.Z – działalność wesołych miasteczek
93.29.A – działalność pokojów zagadek
93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa niesklasyfikowana
93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa

96.01.Z – pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
96.04.Z – działalność usługowa dotycząca poprawy kondycji fizycznej

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników

Dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wynagrodzeń wyniesie 2000 zł miesięcznie na pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. Do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na część etatu będzie ono proporcjonalne do wymiaru czasu pracy. Dopłata będzie przysługiwać przez 3 miesiące.

Dofinansowanie obejmie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jak i osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, jeśli odprowadzane są od nich składki na ubezpieczenia społeczne. Zarówno jedni jak i drudzy muszą być jednak zatrudnieni co najmniej 3 miesiące przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczeń.

Dofinansowanie nie będzie przysługiwać dla tych pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wynagrodzenie to za III kwartał 2020 roku wynosi 5168,93 zł, a więc jego trzykrotność to 15 506,79 zł.

Warunki otrzymania dofinansowania:

– prowadzenie na dzień 30 września 2020 roku, jako przeważającej, działalności gospodarczej określonej odpowiednim kodem PKD,
– uzyskanie w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku przychodu niższego o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,
– brak zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 roku,
– brak przesłanek do ogłoszenia upadłości,
– nie jest wobec przedsiębiorcy prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne.

Wnioski o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy można będzie składać wyłącznie w formie elektronicznej do wojewódzkiego urzędu pracy właściwego z uwagi na siedzibę firmy, w terminie do 28 lutego 2021 roku.

Przepisy dotyczące dofinansowania do wynagrodzenia pracowników będą obowiązywać od 19 listopada 2020 roku.

Kody PKD branż objętych dofinansowaniem do wynagrodzeń:

47.71.Z – sprzedaż detaliczna odzieży
47.72.Z – sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych
47.81.Z – sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach
47.82.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiska
47.89.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach

49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

56.10.A – restauracje
56.10.B – ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z – przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych – catering
56.29.Z – pozostała działalność gastronomiczna
56.30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów

59.11.Z – produkcja filmów, nagrań wideo art.
59.12.Z – działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13.Z – działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z – projekcja filmów
59.20.Z – działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

74.20.Z – działalność fotograficzna

77.21.Z – wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego

79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

82.30.Z – organizacja targów, wystaw i kongresów

85.51.Z – pozaszkolna edukacja sportowa
85.52.Z – pozaszkolna edukacja artystyczna
85.53.Z – pozaszkolna edukacja z zakresu nauki jazdy i pilotażu
85.59.A – nauka języków obcych
85.59.B – pozostała edukacja, gdzie indziej niesklasyfikowane

86.10.Z – działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego
86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna
86.90.D – działalność paramedyczna

90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.04.Z – działalność obiektów kulturalnych

91.02.Z – działalność muzeów

93.11.Z – działalność obiektów sportowych
93.13.Z – działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej
93.19.Z – pozostała działalność sportowa
93.21.Z – działalność wesołych miasteczek
93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia
93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96.01.Z – pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
96.04.Z – działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej

Z pełną treścią ustawy można zapoznać się w Dzienniku Ustaw.

Usługi księgowe
BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin
Warszawa (Praga)