Blog BRGS

5 listopada 2018
akta pracownicze BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin

Dokumentacja pracownicza – zmiany w przepisach od 2019 roku

Od 1 stycznia 2019 roku zmianie ulegną przepisy Kodeksu pracy dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Skróceniu ulegnie obowiązkowy czas jej przechowywania przez pracodawcę a forma elektroniczna stanie się równoważna formie papierowej. Jakie są szczegóły nowych przepisów? Jakie ułatwienia i jakie obowiązki przyniosą one pracodawcom i pracownikom?   Przechowywanie akt pracowniczych obecnie Każdy polski pracodawca, zgodnie z zapisami Kodeksu pracy, ma obowiązek prowadzić dokumentację związaną ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe każdego pracownika. Dokumentacja ta obejmuje: część A – informacje i dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie (świadectwa pracy, dyplom itp.) część B – informacje dotyczące nawiązania […]
8 października 2018
BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin

Od 2019 roku nowe zasady wypłaty wynagrodzeń

Już od 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie zmiany w zasadach dokonywania wypłat wynagrodzeń. To rezultat uchwalonej w dniu 10 stycznia 2018 r. ustawy „O zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją”. Choć przepisy zawarte w tej ustawie dotyczą przede wszystkim przechowywania dokumentacji osobowej pracowników to wprowadzają również ważną zmianę w zasadach wypłaty wynagrodzeń. Czy w myśl nowych przepisów wypłatę wynagrodzenia będziemy mogli dostać tylko na konto bankowe czy także w formie gotówkowej, prosto do ręki? O tym przeczytacie w dalszej części naszego tekstu.   Jakie przepisy obowiązują obecnie? Wynagrodzenie za wykonaną […]
24 września 2018
zagubiona faktura BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin

Zagubiona lub zniszczona faktura – co wtedy robić?

Faktura to podstawowy dokument, który potwierdza nabycie towarów bądź usług i uprawnia przedsiębiorcę do odliczenia naliczonego podatku. Stanowi też ważny dowód dla organów podatkowych odnośnie zdarzeń gospodarczych zachodzących w firmie. Z tego powodu faktury należy starannie księgować i przechowywać w bezpiecznym miejscu. Ale nawet wtedy może się zdarzyć, że w natłoku różnych spraw i dokumentów, oryginalna faktura gdzieś zaginie lub zostanie zniszczona. Co wtedy robić? Zagubioną lub zniszczoną fakturę można odtworzyć poprzez wystawienie jej duplikatu. Dotyczy to również faktur korygujących.   Duplikat faktury – kto może go wystawić? Jeśli faktura została zniszczona lub zagubiona przez nabywcę, to powinien on wystąpić […]
8 sierpnia 2018
split payment BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin

Split Payment – to warto wiedzieć

1 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy w zakresie podatku VAT, wprowadzające tzw. Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP), zwany też z angielska split payment. W zamyśle ustawodawcy ma on zapobiec uchylaniu się od płacenia podatku dochodowego od towarów i usług i uszczelnić jego przepływ.   Kogo dotyczy split payment? Z mechanizmu podzielonej płatności mogą korzystać wyłącznie przedsiębiorcy dokonujący zakupu od innych przedsiębiorców, czyli realizujący transakcje B2B.   Jak działa split payment? Mechanizm split payment polega na wysyłce przelewu za fakturę VAT z wykorzystaniem tzw. komunikatu przelewu. Będzie w nim wskazany numer faktury, numer NIP dostawcy, kwota brutto oraz kwota VAT. […]
20 lipca 2018
kontrola w firmie

Kontrola w firmie – jak to przebiega?

Prowadząc działalność gospodarczą musimy liczyć się z możliwością kontroli swojej firmy przez upoważnione do tego organy państwa. Aby lepiej przygotować się do takich kontroli warto poznać ogólne zasady ich przeprowadzania. Zależnie od profilu działalności naszej firmy możemy spodziewać się m.in. kontrolerów z Urzędu Skarbowego, Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Ochrony Środowiska czy Inspekcji Sanitarnej. Prawo do kontroli posiadają także organy wydające koncesję na prowadzenie określonego rodzaju działalności gospodarczej. Sprawdzą, czy nasza działalność jest zgodna z otrzymaną koncesją i czy przestrzegamy warunków jej wykonywania.   Zawiadomienie o kontroli Przed rozpoczęciem kontroli upoważniony do tego organ powinien dostarczyć […]
13 czerwca 2018
ulga-na-start

Ulga na start – kto może z niej skorzystać?

30 kwietnia 2018 roku weszły w życie regulacje prawne wprowadzające tak zwaną ulgę na start. Mają one ułatwić podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Kto może skorzystać z takiej ulgi i na jakich warunkach? Jakie są zalety i wady tego rozwiązania? Z ulgi na start może skorzystać osoba fizyczna, która: – podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy – podejmuje ją ponownie po upływie min. 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia – nie wykonuje nowej działalności dla byłego pracodawcy, dla którego przed dniem rozpoczęcia działalności w bieżącym lub poprzednim roku wykonywała w ramach umowy o pracę czynności wchodzące w zakres zakładanej […]