Blog BRGS

24 września 2018
zagubiona faktura BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin

Zagubiona lub zniszczona faktura – co wtedy robić?

Faktura to podstawowy dokument, który potwierdza nabycie towarów bądź usług i uprawnia przedsiębiorcę do odliczenia naliczonego podatku. Stanowi też ważny dowód dla organów podatkowych odnośnie zdarzeń gospodarczych zachodzących w firmie. Z tego powodu faktury należy starannie księgować i przechowywać w bezpiecznym miejscu. Ale nawet wtedy może się zdarzyć, że w natłoku różnych spraw i dokumentów, oryginalna faktura gdzieś zaginie lub zostanie zniszczona. Co wtedy robić? Zagubioną lub zniszczoną fakturę można odtworzyć poprzez wystawienie jej duplikatu. Dotyczy to również faktur korygujących.   Duplikat faktury – kto może go wystawić? Jeśli faktura została zniszczona lub zagubiona przez nabywcę, to powinien on wystąpić […]
10 września 2018
swiadectwo pracy BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin

Świadectwo pracy – co należy o nim wiedzieć?

Na naszym blogu dziś zajmiemy się tematem ważnym dla każdego pracownika. Odpowiemy na pytanie czym jest świadectwo pracy? Komu i w jakiej sytuacji jest wystawiane? Jakie informacje powinny się w nim znaleźć? Co zrobić, gdy nasze świadectwo pracy zawiera błędy a co wtedy, gdy zostanie zniszczone lub go zgubimy?   Czym jest świadectwo pracy? Świadectwo pracy to dokument wydawany pracownikowi przez pracodawcę w momencie wygaśnięcia umowy o pracę lub rozwiązania stosunku pracy. Zawiera szczegółowe informacje dotyczące zatrudnienia danej osoby u konkretnego pracodawcy. Świadectwo pracy jest wydawane każdemu pracownikowi, który był zatrudniony na podstawie umowy o pracę, niezależnie od tego, czy […]
23 sierpnia 2018
urlop wypoczynkowy komu i na jakich zasadach

Urlop wypoczynkowy – komu przysługuje, kiedy i na jakich zasadach

Koniec wakacji to nie koniec sezonu urlopowego. Wielu pracowników właśnie teraz może wykorzystać jeszcze zaległy urlop za poprzedni rok. A my korzystamy z okazji, by odpowiedzieć na często pojawiające się pytania dotyczące urlopów wypoczynkowych. Jakie są podstawowe zasady ich przyznawania? Ile dni urlopu nam przysługuje? Do kiedy należy wykorzystać zaległy urlop? Czy należny nam urlop może przepaść?   Komu przysługuje urlop wypoczynkowy? Prawo do urlopu wypoczynkowego przysługuje tylko osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Nie należy się on osobom pracującym na umowę cywilno-prawną, czyli umowę-zlecenie i umowę o dzieło, o ile oczywiście zapisy umowy nie stanowią inaczej. Pracownik nie […]
8 sierpnia 2018
split payment BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin

Split Payment – to warto wiedzieć

1 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy w zakresie podatku VAT, wprowadzające tzw. Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP), zwany też z angielska split payment. W zamyśle ustawodawcy ma on zapobiec uchylaniu się od płacenia podatku dochodowego od towarów i usług i uszczelnić jego przepływ.   Kogo dotyczy split payment? Z mechanizmu podzielonej płatności mogą korzystać wyłącznie przedsiębiorcy dokonujący zakupu od innych przedsiębiorców, czyli realizujący transakcje B2B.   Jak działa split payment? Mechanizm split payment polega na wysyłce przelewu za fakturę VAT z wykorzystaniem tzw. komunikatu przelewu. Będzie w nim wskazany numer faktury, numer NIP dostawcy, kwota brutto oraz kwota VAT. […]
25 lipca 2018
działalność nierejestrowana

Działalność bez rejestracji – dla kogo i na jakich warunkach?

Możliwość prowadzenia działalności bez rejestracji to nowe rozwiązanie, które obowiązuje od 30 kwietnia 2018 roku. Działalność bez rejestracji, działalność nierejestrowa lub nierejestrowana, działalność nieewidencjonowana – tymi nazwami określana jest drobna działalność zarobkowa, w której wykonujesz jakąś usługę lub sprzedajesz towar, ale nie rejestrujesz do tego celu działalności gospodarczej. Jest to idealny sposób dla tych, którzy chcą sprawdzić, czy pomysł na własną firmę okaże się sukcesem lub po prostu obawiają się, czy dany biznes będzie dochodowy. Może to być też dobre rozwiązanie dla osób uzyskujących niewielkie przychody, trudniących się np. drobnym handlem czy udzielających korepetycji. Wraz z wejściem w życie nowych […]
20 lipca 2018
kontrola w firmie

Kontrola w firmie – jak to przebiega?

Prowadząc działalność gospodarczą musimy liczyć się z możliwością kontroli swojej firmy przez upoważnione do tego organy państwa. Aby lepiej przygotować się do takich kontroli warto poznać ogólne zasady ich przeprowadzania. Zależnie od profilu działalności naszej firmy możemy spodziewać się m.in. kontrolerów z Urzędu Skarbowego, Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Ochrony Środowiska czy Inspekcji Sanitarnej. Prawo do kontroli posiadają także organy wydające koncesję na prowadzenie określonego rodzaju działalności gospodarczej. Sprawdzą, czy nasza działalność jest zgodna z otrzymaną koncesją i czy przestrzegamy warunków jej wykonywania.   Zawiadomienie o kontroli Przed rozpoczęciem kontroli upoważniony do tego organ powinien dostarczyć […]
13 czerwca 2018
ulga-na-start

Ulga na start – kto może z niej skorzystać?

30 kwietnia 2018 roku weszły w życie regulacje prawne wprowadzające tak zwaną ulgę na start. Mają one ułatwić podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Kto może skorzystać z takiej ulgi i na jakich warunkach? Jakie są zalety i wady tego rozwiązania? Z ulgi na start może skorzystać osoba fizyczna, która: – podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy – podejmuje ją ponownie po upływie min. 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia – nie wykonuje nowej działalności dla byłego pracodawcy, dla którego przed dniem rozpoczęcia działalności w bieżącym lub poprzednim roku wykonywała w ramach umowy o pracę czynności wchodzące w zakres zakładanej […]