Blog BRGS

18 grudnia 2018
samochod osobowy w firmie nowe przepisy BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin

Samochód osobowy w firmie – nowe przepisy podatkowe

W roku 2019 wejdą w życie liczne zmiany w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Jedną z nich będzie zmiana zasad rozliczania kosztów związanych z użytkowaniem samochodów osobowych w firmach. Rozliczanie wydatków na samochód w firmie Większość przedsiębiorców prowadzących własne firmy korzysta w nich z samochodu osobowego. Samochód taki może stanowić majątek firmy, może być też leasingowany lub wynajmowany. W mniejszych firmach często używany jest prywatny samochód przedsiębiorcy. W każdym przypadku wydatki związane z bieżącą eksploatacją pojazdu, takie jak paliwo, oleje, serwis, części zamienne, opłaty autostradowe i parkingowe można wliczyć w koszty uzyskania przychodu i […]
21 listopada 2018
pracownicze plany kapitałowe BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin

Pracownicze Plany Kapitałowe już w 2019 roku

Z początkiem 2019 roku wejdzie w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). W swoim założeniu ma to być powszechny, dobrowolny i długoterminowy system oszczędzania, który zwiększy wysokość naszej przyszłej emerytury. Jak dokładnie będą działały Pracownicze Plany Kapitałowe? Czy obejmą wszystkich pracowników? Skąd będą pochodziły składki? Kiedy będziemy mogli wypłacić zgromadzone pieniądze? O tym dziś piszemy.   Kogo obejmą Pracownicze Plany Kapitałowe? Zgodnie z ustawą pracodawca ma obowiązek wprowadzić program Pracowniczych Planów Kapitałowych dla wszystkich swoich pracowników zatrudnionych przez min. 3 miesiące i płacących składki na ZUS, niezależnie od formy zatrudnienia (umowa o pracę, zlecenie). Osoby od 19 do 55 […]
5 listopada 2018
akta pracownicze BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin

Dokumentacja pracownicza – zmiany w przepisach od 2019 roku

Od 1 stycznia 2019 roku zmianie ulegną przepisy Kodeksu pracy dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Skróceniu ulegnie obowiązkowy czas jej przechowywania przez pracodawcę a forma elektroniczna stanie się równoważna formie papierowej. Jakie są szczegóły nowych przepisów? Jakie ułatwienia i jakie obowiązki przyniosą one pracodawcom i pracownikom?   Przechowywanie akt pracowniczych obecnie Każdy polski pracodawca, zgodnie z zapisami Kodeksu pracy, ma obowiązek prowadzić dokumentację związaną ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe każdego pracownika. Dokumentacja ta obejmuje: część A – informacje i dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie (świadectwa pracy, dyplom itp.) część B – informacje dotyczące nawiązania […]
8 października 2018
BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin

Od 2019 roku nowe zasady wypłaty wynagrodzeń

Już od 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie zmiany w zasadach dokonywania wypłat wynagrodzeń. To rezultat uchwalonej w dniu 10 stycznia 2018 r. ustawy „O zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją”. Choć przepisy zawarte w tej ustawie dotyczą przede wszystkim przechowywania dokumentacji osobowej pracowników to wprowadzają również ważną zmianę w zasadach wypłaty wynagrodzeń. Czy w myśl nowych przepisów wypłatę wynagrodzenia będziemy mogli dostać tylko na konto bankowe czy także w formie gotówkowej, prosto do ręki? O tym przeczytacie w dalszej części naszego tekstu.   Jakie przepisy obowiązują obecnie? Wynagrodzenie za wykonaną […]
24 września 2018
zagubiona faktura BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin

Zagubiona lub zniszczona faktura – co wtedy robić?

Faktura to podstawowy dokument, który potwierdza nabycie towarów bądź usług i uprawnia przedsiębiorcę do odliczenia naliczonego podatku. Stanowi też ważny dowód dla organów podatkowych odnośnie zdarzeń gospodarczych zachodzących w firmie. Z tego powodu faktury należy starannie księgować i przechowywać w bezpiecznym miejscu. Ale nawet wtedy może się zdarzyć, że w natłoku różnych spraw i dokumentów, oryginalna faktura gdzieś zaginie lub zostanie zniszczona. Co wtedy robić? Zagubioną lub zniszczoną fakturę można odtworzyć poprzez wystawienie jej duplikatu. Dotyczy to również faktur korygujących.   Duplikat faktury – kto może go wystawić? Jeśli faktura została zniszczona lub zagubiona przez nabywcę, to powinien on wystąpić […]
10 września 2018
swiadectwo pracy BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin

Świadectwo pracy – co należy o nim wiedzieć?

Na naszym blogu dziś zajmiemy się tematem ważnym dla każdego pracownika. Odpowiemy na pytanie czym jest świadectwo pracy? Komu i w jakiej sytuacji jest wystawiane? Jakie informacje powinny się w nim znaleźć? Co zrobić, gdy nasze świadectwo pracy zawiera błędy a co wtedy, gdy zostanie zniszczone lub go zgubimy?   Czym jest świadectwo pracy? Świadectwo pracy to dokument wydawany pracownikowi przez pracodawcę w momencie wygaśnięcia umowy o pracę lub rozwiązania stosunku pracy. Zawiera szczegółowe informacje dotyczące zatrudnienia danej osoby u konkretnego pracodawcy. Świadectwo pracy jest wydawane każdemu pracownikowi, który był zatrudniony na podstawie umowy o pracę, niezależnie od tego, czy […]
23 sierpnia 2018
urlop wypoczynkowy komu i na jakich zasadach

Urlop wypoczynkowy – komu przysługuje, kiedy i na jakich zasadach

Koniec wakacji to nie koniec sezonu urlopowego. Wielu pracowników właśnie teraz może wykorzystać jeszcze zaległy urlop za poprzedni rok. A my korzystamy z okazji, by odpowiedzieć na często pojawiające się pytania dotyczące urlopów wypoczynkowych. Jakie są podstawowe zasady ich przyznawania? Ile dni urlopu nam przysługuje? Do kiedy należy wykorzystać zaległy urlop? Czy należny nam urlop może przepaść?   Komu przysługuje urlop wypoczynkowy? Prawo do urlopu wypoczynkowego przysługuje tylko osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Nie należy się on osobom pracującym na umowę cywilno-prawną, czyli umowę-zlecenie i umowę o dzieło, o ile oczywiście zapisy umowy nie stanowią inaczej. Pracownik nie […]
8 sierpnia 2018
split payment BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin

Split Payment – to warto wiedzieć

1 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy w zakresie podatku VAT, wprowadzające tzw. Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP), zwany też z angielska split payment. W zamyśle ustawodawcy ma on zapobiec uchylaniu się od płacenia podatku dochodowego od towarów i usług i uszczelnić jego przepływ.   Kogo dotyczy split payment? Z mechanizmu podzielonej płatności mogą korzystać wyłącznie przedsiębiorcy dokonujący zakupu od innych przedsiębiorców, czyli realizujący transakcje B2B.   Jak działa split payment? Mechanizm split payment polega na wysyłce przelewu za fakturę VAT z wykorzystaniem tzw. komunikatu przelewu. Będzie w nim wskazany numer faktury, numer NIP dostawcy, kwota brutto oraz kwota VAT. […]
25 lipca 2018
działalność nierejestrowana

Działalność bez rejestracji – dla kogo i na jakich warunkach?

Możliwość prowadzenia działalności bez rejestracji to nowe rozwiązanie, które obowiązuje od 30 kwietnia 2018 roku. Działalność bez rejestracji, działalność nierejestrowa lub nierejestrowana, działalność nieewidencjonowana – tymi nazwami określana jest drobna działalność zarobkowa, w której wykonujesz jakąś usługę lub sprzedajesz towar, ale nie rejestrujesz do tego celu działalności gospodarczej. Jest to idealny sposób dla tych, którzy chcą sprawdzić, czy pomysł na własną firmę okaże się sukcesem lub po prostu obawiają się, czy dany biznes będzie dochodowy. Może to być też dobre rozwiązanie dla osób uzyskujących niewielkie przychody, trudniących się np. drobnym handlem czy udzielających korepetycji. Wraz z wejściem w życie nowych […]
20 lipca 2018
kontrola w firmie

Kontrola w firmie – jak to przebiega?

Prowadząc działalność gospodarczą musimy liczyć się z możliwością kontroli swojej firmy przez upoważnione do tego organy państwa. Aby lepiej przygotować się do takich kontroli warto poznać ogólne zasady ich przeprowadzania. Zależnie od profilu działalności naszej firmy możemy spodziewać się m.in. kontrolerów z Urzędu Skarbowego, Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Ochrony Środowiska czy Inspekcji Sanitarnej. Prawo do kontroli posiadają także organy wydające koncesję na prowadzenie określonego rodzaju działalności gospodarczej. Sprawdzą, czy nasza działalność jest zgodna z otrzymaną koncesją i czy przestrzegamy warunków jej wykonywania.   Zawiadomienie o kontroli Przed rozpoczęciem kontroli upoważniony do tego organ powinien dostarczyć […]