Kwota wolna od potrąceń w 2021 roku
15 marca 2021
Obniżenie wynagrodzenia – kiedy jest możliwe?
15 kwietnia 2021

e-Urząd Skarbowy – z jakich usług skorzystamy online?

1 lutego 2021 roku uruchomiono pierwszy etap internetowego e-Urzędu Skarbowego (e-US). Za jego pośrednictwem podatnik może załatwić wiele spraw podatkowych online, bez konieczności odwiedzania osobiście urzędu skarbowego, poczty czy banku.

Serwis e-Urząd Skarbowy jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu (komputer, tablet, smartfon).

Docelowo z e-Urzędu Skarbowego będą mogli korzystać:

– podatnicy,
– płatnicy,
– pełnomocnicy,
– komornicy sądowi,
– notariusze.

Korzystanie z e-Urzędu Skarbowego jest dobrowolne.

Jakie e-usługi są już dostępne dla podatników, a jakie są planowane? Kiedy system będzie w pełni funkcjonalny?

Jakie sprawy można załatwić w e-Urzędzie Skarbowym?

Obecnie w e-Urzędzie Skarbowym udostępniono sześć usług.

Twój e-PIT

Tu mamy dostęp do wstępnie rozliczonych zeznań podatkowych za 2020 rok. Są one automatycznie wypełnione danymi pobranymi z rejestrów własnych Szefa KAS i innych rejestrów państwowych, np. PESEL czy OPP. Znajdują się tam kwoty przychodów, kosztów i zaliczek na podatek przekazanych do urzędu skarbowego przez płatników oraz wartości składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne podatnika. Pojawiają się również częściowe informacje o ulgach i odliczeniach, o których organ podatkowy MF posiada informacje z urzędu. Jest też automatycznie wskazana Organizacja Pożytku Publicznego, której podatnik przekazał 1 % podatku w roku ubiegłym. Można ją pozostawić lub zmienić.

Z usługi „Twój e-PIT” mogą skorzystać osoby rozliczające się za pomocą PIT-37 i PIT-38, oraz, w ograniczonym zakresie, PIT-28 i PIT-36.

e-mikrofirma

Bezpłatna aplikacja dostępna dla podatników prowadzących działalność gospodarczą. Służy jako narzędzie do prowadzenie ewidencji faktur krajowych – zakupowych i sprzedażowych oraz generowania plików JPK_VAT i JPK_FA.

Dostępna jest również pełna lista dotychczas wysłanych dokumentów, informacje o ich numerach referencyjnych, okresach, za które zostały złożone, datach wysłania, a także celu ich przekazania (plik podstawowy, korekta) i datach dotarcia do urzędu skarbowego.

Wykaz mandatów karnych

Tu znajdziemy szczegółowe informacje dotyczące otrzymanych mandatów karnych, ale tylko tych, które wpłacane są na konto urzędu skarbowego. Będą tu mandaty wystawione przez policję, sanepid, straż graniczną, straż leśną, urzędy miast, nadleśnictwa, nadzór budowlany, urzędy celno-skarbowe. Nie znajdziemy informacji o mandatach np. z fotoradarów. Mandat można od razu zapłacić za pośrednictwem swojego konta.

Mikrorachunek podatkowy

W tym miejscu znajdziemy informację o naszym indywidualnym rachunku podatkowym, na który wpłacamy należne podatki.

Płatności online

Usługa umożliwia płatności online na rzecz organów skarbowych, udostępnia również całą historię płatności online oraz informację, czy płatność zakończyła się pomyślnie.

Można tu zapłacić:

– należność na indywidualny rachunek podatkowy (PIT, CIT, VAT),
– podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC),
– podatek od spadków i darowizn (SD),
– opłatę skarbową,
– pozostałe podatki i należności niepodatkowe,
– mandat karny.

Płatność dokonywana jest za pomocą Paybynet – systemu szybkich płatności internetowych.

Pismo do urzędu

Usługa daje możliwość złożenia w formie elektronicznej wybranych pism.

Wśród nich są:

– pismo ogólne do urzędu skarbowego,
– pismo w sprawie wyjaśnienia przeznaczenia wpłaty,
– wniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań,
– zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego (tzw. czynny żal),
– zawiadomienie ZAW-NR (tj. o zapłacie należności na rachunek bankowy inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podatników VAT).

Na profilu znajdziemy informację o wysłanych pismach, ich numer referencyjny, datę wysłania i status. Będziemy mogli również pobrać urzędowe potwierdzenie odbioru.

Jak zalogować się do usługi e-Urząd Skarbowy?

e-Urząd Skarbowy znajdziemy pod adresem https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/. Zalogować się do niego można przez stronę https://urzadskarbowy.gov.pl/, na kilka różnych sposobów.

Możemy wybrać logowanie:

– przez login.gov.pl, czyli:

profil zaufany – bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe online i podpisać dokumenty elektronicznie (profil zakładamy na stronie pz.gov.pl),
e-dowód – dowód osobisty z warstwą elektroniczną; aby z niego skorzystać, należy użyć aplikacji mobilnej albo czytnika podłączonego do komputera,
bankowość elektroniczną – pozwala ona klientowi banku szybko i bezpiecznie potwierdzić swoją tożsamość za pomocą danych z bankowości internetowej.

– przez aplikację mObywatel, którą możemy aktywować za pomocą profilu zaufanego, a następnie zeskanować kod QR. Aby zeskanować kod QR należy zalogować się do aplikacji, wybrać mTożsamość, z dolnego menu wybrać ,,Przekaż” i skorzystać z opcji ,,Przekaż do instytucji”.

Logując się poprzez login.gov.pl i aplikację mObywatel mamy pełny dostęp do swoich danych i wszystkich usług e-Urzędu Skarbowego.

Możemy też zalogować się danymi podatkowymi. Aby zalogować się w ten sposób należy podać:

– PESEL (albo NIP i datę urodzenia),
– jedną z kwot przychodu z dowolnej informacji od pracodawcy/płatnika za 2020 rok (np. z PIT-11)
– kwotę przychodu z deklaracji za 2019 rok
– i potwierdzić kwotą nadpłaty/zwrotu podatku z deklaracji za 2019 rok.

WAŻNE. Jeśli którakolwiek z kwot wymagana do zalogowania wynosi 0 (zero), zalogowanie do usługi e-Urzędu Skarbowego nie jest możliwe za pomocą wyżej wymienionych danych. W takim przypadku, ze względów bezpieczeństwa, zalogować się można tylko przy użyciu login.gov.pl lub aplikacji mObywatel.

Logując się za pomocą danych podatkowych będziemy mieć dostęp tylko do swoich danych i usługi Twój e-PIT. Pozostałe usługi e-Urzędu Skarbowego będą niedostępne.

Każde logowanie do naszych usług jest rejestrowane, a użytkownik posiada dostęp do swojej historii logowania.

Planowany rozwój usługi e-Urząd Skarbowy

e-Urząd Skarbowy będzie nadal rozwijany. Pełną funkcjonalność ma osiągnąć we wrześniu 2022 roku. Do tego czasu będą pojawiać się nowe usługi. Wśród planowanych są:

– e-zaświadczenia,
– integracja z serwisem e-TOLL – systemem służącym do poboru opłaty elektronicznej za przejazd po wybranych odcinkach autostrad, dróg ekspresowych i krajowych zarządzanych przez GDDKiA,
– integracja z platformą elektronicznych usług służby celnej (tzw. PUESC),
– usługi dla notariuszy i komorników sądowych,
– usługi dotyczące m.in. składania wniosków i udostępniania informacji o postępie spraw.

Użytkownik będzie miał dostęp nie tylko do informacji i usług dotyczących go bezpośrednio, ale również do spraw innych podatników, do których uzyskał pełnomocnictwo lub dostęp do konta.

Usługi księgowe
BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin
Warszawa (Praga)