Blog BRGS

16 listopada 2021

Polski Ład – ulga dla klasy średniej

Ulga dla klasy średniej to kolejne całkiem nowe rozwiązanie wprowadzone w przepisach podatkowych „Polskiego Ładu”. Jej celem ma być złagodzenie skutków zmian w rozliczaniu składki zdrowotnej, której od nowego roku nie będzie można odliczać już od podatku. Tylko wybrani podatnicy, po spełnieniu ściśle określonych warunków, będą mogli skorzystać z nowej ulgi. Kiedy można skorzystać z ulgi dla klasy średniej? Jakie kryteria należy spełnić? Jak obliczyć kwotę ulgi? Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej? Ulga dla klasy średniej będzie polegała na odliczeniu od dochodu pewnej kwoty, której wysokość uzależniona będzie od poziomu rocznych przychodów. Przy czym nie chodzi tu […]
28 października 2021

Polski Ład – zmiany w składce zdrowotnej

„Polski Ład” to program reform, który ma zmienić aktualnie obowiązujący system podatkowy w Polsce i pomóc we wzroście gospodarczym po trudnym czasie pandemii. Jedną z najważniejszych zmian, którą wprowadza są nowe zasady obliczania składki zdrowotnej w zależności od formy opodatkowania i brak możliwości odliczenia jej od podatku. Poznajmy szczegóły tych rozwiązań. Składka zdrowotna – skala podatkowa Dla podatników rozliczających się według skali podatkowej (stawki 17% i 32%) składka zdrowotna nie zmieni się. Nadal będzie to 9% od dochodów. Zmianie ulegnie za to odliczanie składki zdrowotnej od podatku. Od 2022 roku podatnicy nie będą już mogli odliczać 7,75% podstawy jej wymiaru […]
14 października 2021
Polski Ład – zmiany w PIT dla rodziców

Polski Ład – zmiany w PIT dla rodziców

1 października Sejm uchwalił podatkowy „Polski Ład”, czyli program reform, który ma pozwolić polskiej gospodarce wrócić na ścieżkę wzrostu po trudnym czasie pandemii. Wśród wielu nowych rozwiązań i zmian podatkowych część dotyczy rodzin wielodzietnych i rodziców samotnie wychowujących dzieci. Zerowy PIT dla rodzin 4+ PIT-0 dla rodzin 4+ to ulga adresowana do rodziców, którzy wychowują co najmniej 4 dzieci. Nie zapłacą oni podatku dochodowego, jeśli przychód rodzica w roku podatkowym nie przekroczy kwoty 85 528 zł. Pomnożony przez oboje rodziców nie może wynieść więcej niż 171 056 zł. Uwzględnia się tu przychody osiągnięte: – ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy […]
4 października 2021

Krajowy System e-Faktur już od 1 stycznia 2022 roku

Faktury są podstawową formą rozliczeń transakcji między przedsiębiorcami. Na ich podstawie opłaca się zakupy towarów, czy też wykonane usługi. 1 stycznia 2022 roku ma zostać wdrożony Krajowy System e-Faktur, który da możliwość wystawiania i otrzymywania nowego rodzaju faktur: faktur ustrukturyzowanych. W założeniu nowy system ma uprościć dokumentowanie sprzedaży i rozliczanie VAT. Początkowo będzie to opcja do wyboru i będzie funkcjonować obok obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur papierowych i elektronicznych. Docelowo Ministerstwo Finansów chce objąć obowiązkiem elektronicznego fakturowania wszystkie podmioty. Czym jest Krajowy System e-Faktur? Jak będą wyglądały faktury ustrukturyzowane i jak będzie można je wystawiać? Krajowy System e-Faktur Krajowy […]
15 września 2021

W 2022 roku minimalne wynagrodzenie wyniesie 3010 zł

Od stycznia 2022 roku wzrasta minimalne wynagrodzenie za pracę i minimalna stawka godzinowa. Jaka będzie ich wysokość? Jakie zmiany niesie ze sobą podwyżka płacy minimalnej? Jak to wpłynie na koszty pracy? Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 2800 złotych brutto. W 2022 roku, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, wzrośnie o 210 zł i wyniesie 3010 zł brutto. Oznacza to, że pracownik pobierający takie wynagrodzenie otrzyma „na rękę” około 2210 zł. Jeśli wejdą w życie proponowane przez rząd ustawy Polskiego Ładu, m.in. zwolnienie minimalnego wynagrodzenia z podatku dochodowego – osoba zarabiająca płacę minimalną będzie mogła dostać 2363,56 zł […]
3 września 2021

Zmiany w ubezpieczeniach społecznych

Skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia, zaliczanie okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego czy zasiłek macierzyński po ustaniu ubezpieczenia chorobowego – to tylko niektóre zmiany w ubezpieczeniach społecznych, które wejdą w życie już wkrótce. Wprowadza je ustawa z dnia 24 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. 19 sierpnia została podpisana przez prezydenta. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany. Krótszy okres pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia Według aktualnie obowiązujących przepisów zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn traktowanych na […]
16 sierpnia 2021

Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Ubezpieczenia emerytalne i rentowe to obowiązkowe składki, które opłacają m.in. osoby pracujące na umowie o etat, czy osoby prowadzące działalność pozarolniczą. Jest jednak spora grupa osób, które nieobjęte są obowiązkowym ubezpieczeniem. W ich przypadku istnieje możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczeń i samodzielnego opłacania składek. Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jak oblicza się składki i ile one wynoszą w 2021 roku? Kiedy ustają dobrowolne ubezpieczenia? Kto może zgłosić się do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych? Z dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych mogą skorzystać wszyscy ci, którzy nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu. Są to np. osoby, które […]
20 lipca 2021

WSTO, VAT OSS – zmiany dotyczące VAT w handlu elektronicznym

Sprzedaż towarów lub usług elektronicznych na rzecz osób prywatnych z innego kraju UE wiąże się z szeregiem obowiązków podatkowych. Od 1 lipca 2021 roku obowiązują nowe zasady opodatkowania podatkiem VAT handlu elektronicznego, zawarte w pakiecie VAT e-commerce. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.  Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość Wprowadzone od 1 lipca 2021 roku zmiany w ustawie o VAT uchylają pojęcie „sprzedaży wysyłkowej z i na terytorium kraju” oraz regulacje odnoszące się do tej sprzedaży. W to miejsce wprowadzona została wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość, w skrócie WSTO. Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość została zdefiniowana jako dostawa towarów, które są wysyłane […]
30 czerwca 2021

Urlopy, dni wolne – jakie prawa ma ojciec-pracownik?

Pracownicy będący rodzicami cieszą się szczególnymi przywilejami związanymi z wychowaniem dzieci. Część z nich przysługuje wyłącznie ojcom. Inne uprawnienia ojcowie mogą dzielić z matką dziecka. Poznaj najważniejsze z nich. Urlop okolicznościowy z tytułu urodzenia się dziecka Po narodzinach dziecka ojciec ma prawo do płatnego urlopu okolicznościowego, czyli dodatkowych dni wolnych, udzielanych w związku z zaistnieniem szczególnych wydarzeń w życiu pracownika. W tym przypadku ojciec może otrzymać 2 dni wolne. Nie są one odliczane od liczby dni przysługującego mu normalnie urlopu wypoczynkowego. Przepisy nie określają dokładnie, w jakim terminie należy wykorzystać te dodatkowe dni. Ważne jednak, by termin urlopu pozostawał w […]
23 czerwca 2021

Kasy fiskalne online obowiązkowe dla kolejnych przedsiębiorców

1 lipca 2021 roku kolejna grupa przedsiębiorców powinna wymienić kasy fiskalne starego typu na kasy online. Nowy rodzaj kasy fiskalnej – kasę fiskalną online – wprowadziła do systemu prawnego ustawa z dnia 15 marca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. W przepisach określono konkretne terminy instalacji nowych kas dla poszczególnych grup przedsiębiorców. W związku z COVID-19 terminy dla części z nich zostały przedłużone. Dla kogo i od kiedy kasy fiskalne online są obowiązkowe? Jak one działają i czym różnią się od kas tradycyjnych? Czy będzie możliwość odliczenia ulgi na […]