Blog BRGS

11 kwietnia 2022

Rozliczanie PIT za osobę zmarłą

W sytuacji, gdy podatnik umiera jego rodzina często się zastanawia, kto powinien rozliczyć za niego deklarację PIT i uiścić podatek. Wiele wątpliwości budzi kwestia rozliczenia przysługujących zmarłemu podatnikowi ulg i odliczeń. Małżonkowie osób, które zmarły pytają również, czy mogą dokonać wspólnego rozliczenia PIT ze zmarłym małżonkiem. Poznaj odpowiedzi na te pytania i wątpliwości. Kto rozlicza PIT za osobę zmarłą? Deklaracje podatkowe osób zmarłych również wymagają rozliczenia, ale przepisy ustawy o PIT nie nakładają tego obowiązku na rodzinę zmarłego. Deklarację za osobę, która umarła w trakcie roku podatkowego lub po zakończeniu roku podatkowego, ale jeszcze przed terminem rozliczenia przygotowuje urząd skarbowy […]
30 marca 2022

Zmiany w Polskim Ładzie od 10 marca 2022 roku

Ustawa o Polskim Ładzie obowiązująca od 1 stycznia 2022 roku wprowadziła wiele nowych rozwiązań podatkowych. 8 marca 2022 roku Prezydent podpisał ustawę nowelizującą niektóre przepisy. „Ustawa z 24.2.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin” została opublikowana w Dzienniku Ustaw i weszła w życie 10 marca. Znowelizowane przepisy dotyczą m.in. modyfikacji w zakresie PIT-2, pobierania zaliczek na podatek dochodowy PIT, czy środków dla zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Zmiany dotyczące oświadczenia PIT-2 W nowej ustawie zmieniono przepisy dotyczące składania […]
9 marca 2022

Do kiedy złożyć PIT za 2021 rok i jak skorzystać z usługi Twój e-PIT?

Zeznanie podatkowe PIT za 2021 rok to obowiązek każdego, kto w ubiegłym roku uzyskał jakiekolwiek dochody. Rozliczyć podatek można na kilka sposobów – tradycyjny, papierowy formularz złożyć w Urzędzie Skarbowym, wysłać podpisaną elektronicznie deklarację za pośrednictwem Internetu lub skorzystać z usługi Twój e-PIT udostępnionej przez Ministerstwo Finansów. W każdym przypadku trzeba pamiętać o terminach, których nie możemy przekroczyć. Terminy składania deklaracji PIT za 2021 rok W terminie od 15 lutego do 28 lutego (poniedziałek) 2022 roku należy złożyć roczne zeznanie podatkowe: – PIT-28 – przeznaczony dla osób uzyskujących przychody z jednoosobowej działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem, działalności prowadzonej w formie spółki […]
9 lutego 2022

Wspólne rozliczenie PIT małżonków – zmiany od 2022 roku

1 stycznia 2022 roku, w ramach programu Polski Ład, weszło w życie wiele przepisów wprowadzających zmiany w systemie podatkowym, szczególnie zaś w podatkach dochodowych. Podniesiona została kwota wolna od podatku, podniesiono progi podatkowe, uniemożliwiono odliczenia składki zdrowotnej, a także wprowadzono ulgę dla klasy średniej. Przepisy Polskiego Ładu zmieniły też niektóre zasady rozliczenia podatku dochodowego PIT dla małżonków. Wspólne rozliczenie małżonków – co zmienił Polski Ład? Możliwość złożenia wspólnego zeznania PIT będzie dostępna nie tylko dla małżonków, którzy pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, ale również dla tych, którzy wstąpili w związek małżeński w trakcie roku i pozostawali w […]
13 stycznia 2022

Zmiana formy opodatkowania – kiedy i jak to zrobić?

W polskim systemie podatkowym istnieją cztery formy opodatkowania dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Każdy przedsiębiorca w momencie założenia firmy musi zdecydować, którą będzie stosował. W 2022 roku, w związku z wejściem w życie Polskiego Ładu, dla wielu przedsiębiorców obecna forma opodatkowania może przestać być opłacalna. Czy można ją zmienić i na jakich warunkach? Czy każdy podatnik może zmienić formę opodatkowania? Zgodnie z przepisami ustawy o PIT, co do zasady, każdy przedsiębiorca może zmienić formę opodatkowania swojej firmy. Jeśli chce to zrobić już po założeniu działalności gospodarczej musi jednak spełnić określone warunki, w tym dostosować się do nieprzekraczalnych terminów wskazanych w […]
29 grudnia 2021

Polski Ład – nowe przepisy ograniczające nielegalne zatrudnienie

Od 1 stycznia 2022 roku wchodzą w życie nowe rozwiązania podatkowe i składkowe Polskiego Ładu, które mają na celu ograniczyć nielegalne zatrudnianie pracowników oraz ukrywanie przed właściwymi organami części wynagrodzenia ze stosunku pracy. Za zatrudnienie „na czarno” lub wypłatę „pod stołem” będą grozić surowe sankcje, a cała odpowiedzialność zostanie przeniesiona na pracodawcę. Nielegalne zatrudnienie i dotychczasowe przepisy Na początek przypomnijmy, co określamy nielegalnym zatrudnieniem. Według przepisów jest to: – zatrudnienie przez pracodawcę osoby bez potwierdzenia na piśmie w wymaganym terminie rodzaju zawartej umowy i jej warunków, czyli coś, co potocznie nazywamy pracą „na czarno”,– niezgłoszenie osoby zatrudnionej lub wykonującej inną […]
15 grudnia 2021

Polski Ład a umowy cywilnoprawne

Od stycznia 2022 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy podatkowe wprowadzone przez tzw. Polski Ład. Wpłyną one na sposób wyliczania wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ale także tych osób, które zatrudnione są na podstawie umów cywilnoprawnych – umowy zlecenia i umowy o dzieło. Wyższa kwota wolna i wyższy próg podatkowy wpłyną pozytywnie na wysokość ich wynagrodzenia. Z drugiej strony brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku oraz skorzystania z ulgi dla klasy średniej oznaczać będzie, że wynagrodzenie może być niższe. Poznaj szczegóły nowych przepisów i ich wpływ na umowy cywilnoprawne. Polski Ład nie likwiduje umów cywilnoprawnych Na […]
24 listopada 2021

Nabycie sprawdzające – nowe uprawnienie organów podatkowych

W ramach reform „Polskiego Ładu” od 2022 roku Krajowa Administracja Skarbowa zyska nowe uprawnienie kontrolne mające na celu uszczelnić system podatkowy. Wprowadzone zostanie tzw. nabycie sprawdzające. Organy podatkowe będą mogły sprawdzić, czy podatnik ewidencjuje sprzedaż na kasie fiskalnej i czy wydaje nabywcy paragon fiskalny. Na czym polega nabycie sprawdzające? Kto będzie mógł dokonać kontroli i na jakich zasadach? Czym jest nabycie sprawdzające? Nabycie sprawdzające zostało zdefiniowane jako nabycie towarów lub usług w celu sprawdzenia wywiązywania się przez sprawdzanego z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Oznacza to, że uprawniona do tego osoba będzie mogła przyjść do sklepu, czy punktu usługowego, […]
16 listopada 2021

Polski Ład – ulga dla klasy średniej

Ulga dla klasy średniej to kolejne całkiem nowe rozwiązanie wprowadzone w przepisach podatkowych „Polskiego Ładu”. Jej celem ma być złagodzenie skutków zmian w rozliczaniu składki zdrowotnej, której od nowego roku nie będzie można odliczać już od podatku. Tylko wybrani podatnicy, po spełnieniu ściśle określonych warunków, będą mogli skorzystać z nowej ulgi. Kiedy można skorzystać z ulgi dla klasy średniej? Jakie kryteria należy spełnić? Jak obliczyć kwotę ulgi? Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej? Ulga dla klasy średniej będzie polegała na odliczeniu od dochodu pewnej kwoty, której wysokość uzależniona będzie od poziomu rocznych przychodów. Przy czym nie chodzi tu […]
28 października 2021

Polski Ład – zmiany w składce zdrowotnej

„Polski Ład” to program reform, który ma zmienić aktualnie obowiązujący system podatkowy w Polsce i pomóc we wzroście gospodarczym po trudnym czasie pandemii. Jedną z najważniejszych zmian, którą wprowadza są nowe zasady obliczania składki zdrowotnej w zależności od formy opodatkowania i brak możliwości odliczenia jej od podatku. Poznajmy szczegóły tych rozwiązań. Składka zdrowotna – skala podatkowa Dla podatników rozliczających się według skali podatkowej (stawki 17% i 32%) składka zdrowotna nie zmieni się. Nadal będzie to 9% od dochodów. Zmianie ulegnie za to odliczanie składki zdrowotnej od podatku. Od 2022 roku podatnicy nie będą już mogli odliczać 7,75% podstawy jej wymiaru […]