Blog BRGS

1 czerwca 2021

Polski Ład – zmiany dla pracowników i osób prowadzących działalność gospodarczą

15 maja 2021 roku zaprezentowane zostały przez rząd główne założenia tzw. „Polskiego Ładu”, czyli programu reform, który ma pozwolić polskiej gospodarce wrócić na ścieżkę wzrostu po trudnym czasie pandemii. Nowe rozwiązania mają dotyczyć wielu obszarów, m.in. służby zdrowia, systemu podatkowego, mieszkań, energetyki czy nowych inwestycji. Poniżej przedstawiamy zmiany najbardziej istotne z punktu widzenia pracowników i osób prowadzących działalność gospodarczą. Zmiany w składce zdrowotnej Likwidacja składki ryczałtowej Jedną z planowanych zmian w ramach „Polskiego Ładu” jest nowy sposób naliczania i rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Obecnie składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% zarówno dla osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę, […]
25 maja 2021

Jak wznowić zawieszoną działalność gospodarczą?

Każdy przedsiębiorca ma prawo zawiesić działalność gospodarczą. Najczęściej powodem takiej decyzji są problemy finansowe, trudność z utrzymaniem firmy na rynku, brak klientów. Działalność gospodarczą można zawiesić na czas nieokreślony, albo określony. Więcej informacji o tym, jak zawiesić działalność gospodarczą znajdziesz w naszym wpisie „Zawieszenie działalności gospodarczej”. Gdy pojawią się bardziej sprzyjające okoliczności przedsiębiorca, który zdecydował się na zawieszenie działalności gospodarczej może wrócić do biznesu i ponownie prowadzić działania w ramach swojej firmy. Jakie formalności powinien wtedy spełnić? Jakie złożyć wnioski i gdzie? Jak wznowić działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG? Przedsiębiorca, którego działalność wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o […]
28 kwietnia 2021

Mikrorachunek podatkowy – ważne zmiany od kwietnia 2021 roku

Od 1 stycznia 2020 roku podatnicy korzystają z mikrorachunku podatkowego, dzięki któremu regulują swoje zobowiązania podatkowe na jeden rachunek bankowy. 15 kwietnia 2021 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki regionalnej, na mocy którego poszerzono katalog podatków, które trzeba opłacać za jego pośrednictwem. Co to jest mikrorachunek podatkowy i jakie dokładnie opłaty po wprowadzonych zmianach podlegają obowiązkowi uiszczenia za jego pośrednictwem? Czym jest mikrorachunek podatkowy? Mikrorachunek podatkowy jest indywidualnym rachunkiem, na który od 1 stycznia 2020 roku podatnik jest zobligowany wpłacać należne zobowiązania podatkowe. Indywidualny numer rachunku przydzielają zainteresowanemu podmiotowi bezpłatnie Urzędy Skarbowe. Można go też samodzielnie […]
15 kwietnia 2021

Obniżenie wynagrodzenia – kiedy jest możliwe?

W dobie trwającej już od ponad roku pandemii koronawirusa wiele firm zmaga się z brakiem płynności finansowej. Przedsiębiorcy chcąc przetrwać ten trudny czas zastanawiają się nad wprowadzeniem oszczędności w firmach. Wielu z nich jest zmuszonych do redukcji etatów, albo obniżenia wynagrodzenia swoim pracownikom. Wynagrodzenie za pracę podlega jednak szczególnej ochronie przewidzianej w Kodeksie pracy. Czy pracodawca może obniżyć je zgodnie z prawem? Pod jakimi warunkami może to zrobić? Czy obniżenie wynagrodzenia jest możliwe bez zgody pracownika? Jakie nowe możliwości zmniejszenia wynagrodzenia daje pracodawcom tarcza antykryzysowa? Czy i kiedy pracodawca ma prawo obniżyć wynagrodzenie pracownikowi? Umowa o pracę wiąże się z […]
6 kwietnia 2021

e-Urząd Skarbowy – z jakich usług skorzystamy online?

1 lutego 2021 roku uruchomiono pierwszy etap internetowego e-Urzędu Skarbowego (e-US). Za jego pośrednictwem podatnik może załatwić wiele spraw podatkowych online, bez konieczności odwiedzania osobiście urzędu skarbowego, poczty czy banku. Serwis e-Urząd Skarbowy jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu (komputer, tablet, smartfon). Docelowo z e-Urzędu Skarbowego będą mogli korzystać: – podatnicy,– płatnicy,– pełnomocnicy,– komornicy sądowi,– notariusze. Korzystanie z e-Urzędu Skarbowego jest dobrowolne. Jakie e-usługi są już dostępne dla podatników, a jakie są planowane? Kiedy system będzie w pełni funkcjonalny? Jakie sprawy można załatwić w e-Urzędzie Skarbowym? […]
15 marca 2021

Kwota wolna od potrąceń w 2021 roku

Każdej osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę przysługuje wynagrodzenie. W uzasadnionych przypadkach część tego wynagrodzenia może być potrącana przez pracodawcę. Niektóre potrącenia są obowiązkowe i dokonywane niezależnie od zgody pracownika, inne zaś dobrowolne, za jego zgodą. By zapobiec nadmiernym potrąceniom i zapewnić pracownikowi niezbędne środki do życia wprowadzono mechanizmy, które mają chronić jego wynagrodzenie. Jakie są rodzaje i kolejność potrąceń? Co to jest kwota wolna od potrąceń a czym jest limit potrąceń? Czy wynagrodzenie zleceniobiorcy chronione jest tak samo, jak wynagrodzenie pracownika na etacie? Poniżej odpowiadamy na te pytania. Podajemy również przykładowe wyliczenia kwoty wolnej od potrąceń dla pracownika […]
1 marca 2021

PIT 2021 – nowe ulgi związane z pandemią koronawirusa

Zeznania podatkowe za 2020 rok trzeba złożyć do 30 kwietnia. W usłudze Twój e-PIT są wstępnie uzupełnione przez urząd skarbowy i już czekają na podatników. Samodzielnie musimy jednak wybrać i wypełnić ulgi podatkowe, z których chcemy skorzystać. Może to być ulga prorodzinna na dzieci, ulga na internet, różnego rodzaju darowizny czy na przykład ulga termomodernizacyjna. W tym roku pojawiły się cztery nowe możliwości obniżenia podatków. Wszystkie związane są z epidemią koronawirusa. Ulga podatkowa od darowizny na walkę z COVID Podatnik, który na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem przekazał darowiznę pieniężną lub rzeczową ma możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania […]
28 stycznia 2021

Składki ZUS dla przedsiębiorców w 2021 roku

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązują nowe składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Zarówno nowi przedsiębiorcy, jak i ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą od dłuższego czasu zapłacą więcej, ale podwyżka składek w tym roku jest najniższa od 11 lat. Jakie składki ZUS opłaca przedsiębiorca? Każdy przedsiębiorca w Polsce, prowadzący działalność gospodarczą w innej branży niż rolnicza, jest zobowiązany opłacać składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na składki ZUS płacone przez przedsiębiorcę składają się: – składka emerytalna – składka rentowa– składka wypadkowa– składka chorobowa– składka zdrowotna– składka na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Poza składką chorobową, która jest dla […]
13 stycznia 2021

Obowiązkowa rejestracja w ZUS umowy o dzieło

Od 1 stycznia 2021 roku zawarcie umowy o dzieło należy obowiązkowo zgłosić do ZUS wypełniając odpowiedni wniosek. Przypomnijmy, że umowa o dzieło to umowa regulowana przepisami kodeksu cywilnego. Zawierana jest między zlecającym dzieło i przyjmującym zlecenie wykonania dzieła. Zlecający zobowiązuje się do wypłaty stosownego wynagrodzenia. Umowa o dzieło nie stanowi samodzielnego tytułu do ubezpieczeń społecznych ani ubezpieczenia zdrowotnego. Do tej pory nie była też nigdzie zgłaszana. Od 1 stycznia br. to się zmienia. Nowe przepisy w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadziła „Tarcza antykryzysowa”, czyli ustawa z 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, […]
18 grudnia 2020

Tarcza branżowa 6.0 – nowe wsparcie dla firm

15 grudnia br. w Dzienniku Ustaw opublikowano tzw. Tarczą branżową 6.0, czyli ustawę z 9 grudnia 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Ustawa przewiduje wsparcie dla firm szczególnie dotkniętych obostrzeniami w związku z pandemią. Za jej sprawą prowadzący działalność gospodarczą o określonym kodzie PKD – jest ich ponad 40 – mogą liczyć na pomoc w postaci zwolnienia ze składek ZUS, dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, świadczenia postojowego i mikropożyczki. Które branże mogą liczyć na pomoc i pod jakimi warunkami? Kiedy będzie można składać wnioski? O szczegółach piszemy […]