Blog BRGS

9 sierpnia 2022

Osoby samotnie wychowujące dzieci – jak się wspólnie rozliczać?

Przepisy tzw. Polskiego Ładu, które weszły w życie 1 stycznia 2022 roku likwidowały możliwość wspólnego rozliczania się z dzieckiem osób samotnie wychowujących dzieci. W zamian za to wprowadzono ulgę kwotową, polegającą na możliwości odliczenia od podatku kwoty 1500 zł. Ulga ta miała mieć zastosowanie począwszy od rozliczenia za rok 2022. Obowiązujące od 1 lipca 2022 roku przepisy tzw. Polskiego Ładu 2.0 przywróciły możliwość wspólnego rozliczenia się z dzieckiem, począwszy od rozliczenia dochodu za 2022 rok. Ulgę w wysokości 1 500 zł zlikwidowano. Kto może skorzystać z preferencyjnego rozliczenia dochodów z dzieckiem i na jakich zasadach? Kto może skorzystać z rozliczenia […]
29 lipca 2022

Świadczenie urlopowe i wczasy pod gruszą – komu przysługują?

Świadczenie urlopowe i tzw. „wczasy pod gruszą” to dodatkowe środki, które pracownik może uzyskać od pracodawcy na dofinansowanie swojego urlopu. Oba świadczenia bardzo często są z sobą mylone, choć nie są tym samym. Kto może otrzymać świadczenie urlopowe, a kto może starać się o „wczasy pod gruszą”? Jakie są warunki przyznawania obu świadczeń? Czym jest świadczenie urlopowe? Świadczenie urlopowe to jednorazowy dodatek finansowy dla pracowników, który można otrzymać w związku z zaplanowanym urlopem wypoczynkowym. Urlop musi trwać nieprzerwanie co najmniej 14 dni kalendarzowych. Świadczenie urlopowe mogą otrzymać pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w przedsiębiorstwie spoza sfery budżetowej, które zatrudnia […]
18 lipca 2022

Podwyżka diety i ryczałtów w krajowej podróży służbowej

38 zł za dobę podróży. Od 28 lipca 2022 roku o 8 zł wzrasta dieta w czasie podróży krajowej. Razem ze stawką diety wzrośnie też ryczałt za nocleg, ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej i limit zwrotu udokumentowanych kosztów noclegu. Rozporządzenie ministra Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie zostało 13 lipca 2022 roku opublikowane w Dzienniku Ustaw. Można się z nim zapoznać pod adresem Dziennik Ustaw z 13 lipca 2022 r. (poz 1481). Przypomnijmy, czym jest podróż służbowa, kiedy pracownik może oczekiwać zwrotu kosztów za wyjazd i na jakich zasadach. Czym jest podróż służbowa? Pracodawca może wydać […]
27 czerwca 2022

Polski Ład 2.0 – zmiany podatkowe wchodzą w życie 1 lipca 2022 roku

Przepisy zmieniające tzw. Polski Ład zostały 15 czerwca opublikowane w Dzienniku Ustaw. Nowelizacja zwana potocznie Polskim Ładem 2.0 wchodzi w życie 1 lipca 2022 roku, choć część przepisów będzie obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany, które dotyczą pracowników i przedsiębiorców. Obniżka stawki podatku PIT z 17% na 12% Stawka podatku PIT dla osób mających dochody do kwoty 120 000 zł w skali roku zostanie obniżona z 17% na 12%. Ta stawka dotyczy wszystkich podatników, którzy rozliczają się według skali podatkowej, bez względu na źródło osiąganych przychodów, wysokość przysługujących kosztów uzyskania przychodu, fakt zatrudnienia u kilku pracodawców, […]
22 czerwca 2022

Sezonowa działalność gospodarcza

Lato i okres wakacyjny to czas, w którym wielu podatników decyduje się na podejmowanie sezonowej działalności gospodarczej. Nad morzem, w górach, w miejscowościach turystycznych i nie tylko pojawią się niewielkie punkty gastronomiczne, stoiska z pamiątkami czy wyrobami regionalnymi. Jakich formalności trzeba dopełnić, by rozpocząć sezonową działalność? Czy sezonowa działalność gospodarcza wymaga rejestracji? Czy trzeba sprzedaż rejestrować na kasie fiskalnej? Czy po sezonie można działalność zawiesić? Na czym polega – sezonowa działalność gospodarcza? Sezonowa działalność gospodarcza, jak sama nazwa wskazuje, nie jest prowadzona przez cały rok, a jedynie przez określony czas w roku, najczęściej w okresie letnim lub zimowym. Wtedy zwiększa […]
30 maja 2022

Praca w niedziele i święta – co przysługuje pracownikowi?

Polskie przepisy dotyczące pracy pozwalają na jej wykonywanie także w niedziele i święta, choć tylko w określonych zawodach i sytuacjach. Za pracę w te dni pracownikowi należy się odpowiednia rekompensata. Sprawdź, jakie dodatki przysługują za prace w niedziele i święta. Czy pracownik może odmówić pracy w te dni? Niedziele i święta – dni wolne od pracy Zgodnie z Kodeksem Pracy dniami wolnymi od pracy są niedziele oraz święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy. Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 roku wskazuje święta będące dniami wolnymi od pracy. Są nimi: – 1 stycznia – Nowy Rok,– 6 stycznia […]
16 maja 2022

Ochrona przed zwolnieniem z pracy – komu przysługuje?

Zatrudnianie pracowników niesie ze sobą określone obowiązki dla pracodawcy. Jednym z nich jest ochrona niektórych grup pracowników przed zwolnieniem z pracy. Pracodawca, przed podjęciem decyzji o rozwiązaniu z pracownikiem umowy o pracę, powinien sprawdzić, czy pracownik nie podlega ochronie przed zwolnieniem, a jeśli tak – jaki zakres ochrony go dotyczy. Których pracowników i w jakich sytuacjach nie można zwolnić? Jakie zmiany związane z wypowiedzeniem pracy weszły w życie pod koniec kwietnia 2022 roku? Zaznaczmy na początku, że omówione niżej przepisy dotyczące ochrony przed zwolnieniem dotyczą tylko rozwiązania umowy o pracę. Nie mają zastosowania do umowy zlecenia czy umowy o dzieło. […]
11 kwietnia 2022

Rozliczanie PIT za osobę zmarłą

W sytuacji, gdy podatnik umiera jego rodzina często się zastanawia, kto powinien rozliczyć za niego deklarację PIT i uiścić podatek. Wiele wątpliwości budzi kwestia rozliczenia przysługujących zmarłemu podatnikowi ulg i odliczeń. Małżonkowie osób, które zmarły pytają również, czy mogą dokonać wspólnego rozliczenia PIT ze zmarłym małżonkiem. Poznaj odpowiedzi na te pytania i wątpliwości. Kto rozlicza PIT za osobę zmarłą? Deklaracje podatkowe osób zmarłych również wymagają rozliczenia, ale przepisy ustawy o PIT nie nakładają tego obowiązku na rodzinę zmarłego. Deklarację za osobę, która umarła w trakcie roku podatkowego lub po zakończeniu roku podatkowego, ale jeszcze przed terminem rozliczenia przygotowuje urząd skarbowy […]
30 marca 2022

Zmiany w Polskim Ładzie od 10 marca 2022 roku

Ustawa o Polskim Ładzie obowiązująca od 1 stycznia 2022 roku wprowadziła wiele nowych rozwiązań podatkowych. 8 marca 2022 roku Prezydent podpisał ustawę nowelizującą niektóre przepisy. „Ustawa z 24.2.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin” została opublikowana w Dzienniku Ustaw i weszła w życie 10 marca. Znowelizowane przepisy dotyczą m.in. modyfikacji w zakresie PIT-2, pobierania zaliczek na podatek dochodowy PIT, czy środków dla zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Zmiany dotyczące oświadczenia PIT-2 W nowej ustawie zmieniono przepisy dotyczące składania […]
9 marca 2022

Do kiedy złożyć PIT za 2021 rok i jak skorzystać z usługi Twój e-PIT?

Zeznanie podatkowe PIT za 2021 rok to obowiązek każdego, kto w ubiegłym roku uzyskał jakiekolwiek dochody. Rozliczyć podatek można na kilka sposobów – tradycyjny, papierowy formularz złożyć w Urzędzie Skarbowym, wysłać podpisaną elektronicznie deklarację za pośrednictwem Internetu lub skorzystać z usługi Twój e-PIT udostępnionej przez Ministerstwo Finansów. W każdym przypadku trzeba pamiętać o terminach, których nie możemy przekroczyć. Terminy składania deklaracji PIT za 2021 rok W terminie od 15 lutego do 28 lutego (poniedziałek) 2022 roku należy złożyć roczne zeznanie podatkowe: – PIT-28 – przeznaczony dla osób uzyskujących przychody z jednoosobowej działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem, działalności prowadzonej w formie spółki […]
18 lipca 2022

Podwyżka diety i ryczałtów w krajowej podróży służbowej

38 zł za dobę podróży. Od 28 lipca 2022 roku o 8 zł wzrasta dieta w czasie podróży krajowej. Razem ze stawką diety wzrośnie też ryczałt za nocleg, ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej i limit zwrotu udokumentowanych kosztów noclegu. Rozporządzenie ministra Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie zostało 13 lipca 2022 roku opublikowane w Dzienniku Ustaw. Można się z nim zapoznać pod adresem Dziennik Ustaw z 13 lipca 2022 r. (poz 1481). Przypomnijmy, czym jest podróż służbowa, kiedy pracownik może oczekiwać zwrotu kosztów za wyjazd i na jakich zasadach. Czym jest podróż służbowa? Pracodawca może wydać […]