Blog BRGS

3 czerwca 2024

Urlop wypoczynkowy 2024 – komu przysługuje, kiedy i na jakich zasadach

Czerwiec, lipiec, sierpień to zwyczajowy sezon urlopowy. Dla każdego pracownika, niezależnie od stanowiska, rodzaju zatrudnienia czy wielkości firmy to czas, kiedy można odłożyć na bok obowiązki zawodowe, zrelaksować się, naładować baterie i cieszyć się wolnym czasem. Korzystamy z okazji, by odpowiedzieć na często pojawiające się pytania dotyczące urlopów wypoczynkowych. Kiedy można wykorzystać urlop wypoczynkowy i na jakich zasadach jest przyznawany? Ile dni urlopu w roku nam przysługuje? Do kiedy należy wykorzystać zaległy urlop? Czy należny nam urlop może przepaść? Komu przysługuje urlop wypoczynkowy? Prawo do urlopu wypoczynkowego to jedno z najważniejszych praw pracowniczych. Urlop wypoczynkowy przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie […]
30 kwietnia 2024

Urlop na żądanie – co trzeba o nim wiedzieć?

Każdy pracownik zna zapewne takie sytuacje, gdy nagłe, wyjątkowe i nieprzewidziane okoliczności uniemożliwiają mu pojawienie się w pracy. Może wtedy skorzystać z urlopu na żądanie. Na czym polega urlop na żądanie? Ile razy w ciągu roku można z niego skorzystać? Jak zgłosić pracodawcy żądanie wolnego? W jakim przypadku pracodawca może odmówić? Czym jest urlop na żądanie? Urlop na żądanie to dni wolne od pracy, które stanowią część urlopu wypoczynkowego, czyli wliczają się do liczby dni urlopu wypoczynkowego, które przysługują danemu pracownikowi. W odróżnieniu od urlopu wypoczynkowego nie da się urlopu na żądanie zaplanować z wyprzedzeniem i zamieścić w planie urlopów. […]
18 kwietnia 2024

Czym jest staż pracy?

Kodeks pracy nie podaje definicji „stażu pracy”. Przyjmuje się, że staż pracy to długość wszystkich okresów zatrudnienia, w trakcie których pracownik świadczył pracę w ramach stosunku pracy, czyli na podstawie: – umowy o pracę,– spółdzielczej umowy o pracę,– powołania,– mianowania,– wyboru. Nie ma znaczenia, czy miał przerwy w zatrudnieniu, ani wielkość etatu czy tryb rozwiązania stosunku pracy. Staż pracy decyduje o uzyskaniu różnego rodzaju praw pracowniczych. Jakie to są prawa? Co się składa na staż pracy i jak go się wylicza? Jakie okresy wliczają się do stażu pracy? Do stażu pracy wlicza się przede wszystkim wspomniany wyżej łączny okres zatrudnienia […]
26 marca 2024

Umowa o pracę na zastępstwo – co trzeba o niej wiedzieć?

Umowa o pracę na zastępstwo jest specyficzną formą zatrudnienia. Jej głównym celem jest tymczasowe zastąpienie pracownika nieobecnego przez dłuższy czas w pracy, np. z powodu urlopu macierzyńskiego czy choroby. Choć na pierwszy rzut oka może wydawać się podobna do standardowej umowy o pracę, posiada unikatowe cechy i regulacje, które zarówno pracodawcy, jak i pracownicy powinni dokładnie rozumieć. Sprawdź w naszym artykule, czym charakteryzuje się umowa o pracę na zastępstwo, w jakich sytuacjach może być zawierana i co ją różni od innych umów o pracę. Czym jest umowa o pracę na zastępstwo? W trakcie wykonywania umowy o pracę mogą zdarzyć się […]
23 lutego 2024

Do kiedy złożyć PIT za 2023 rok – zmiany w usłudze Twój e-PIT

Zeznanie podatkowe PIT za 2023 rok to obowiązek każdego, kto w ubiegłym roku uzyskał jakiekolwiek dochody. Rozliczyć podatek można na kilka sposobów – tradycyjny, papierowy formularz złożyć w Urzędzie Skarbowym, wysłać podpisaną elektronicznie deklarację za pośrednictwem Internetu lub skorzystać z usługi Twój e-PIT udostępnionej przez Ministerstwo Finansów. W 2024 roku po raz pierwszy z usługi Twój e-PIT będą mogły skorzystać również osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej. Termin składania deklaracji PIT za 2023 rok Deklaracje podatkowe należy składać w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 roku. Zeznania, które zostały złożone przed początkiem terminu uznaje się […]
9 lutego 2024

Ile wynosi składka zdrowotna w 2024 roku?

Wysokość składki zdrowotnej zależy od wybranej przez przedsiębiorcę formy opodatkowania. Może to być skala podatkowa, podatek liniowy, karta podatkowa lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku ryczałtu istotna jest również wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z wypłatami z zysku w IV kwartale poprzedniego roku. 22 stycznia 2024 roku GUS podał te dane. Sprawdź, jaką składkę zdrowotną będą płacić przedsiębiorcy w 2024 roku. Składka dla przedsiębiorców rozliczających się wg skali podatkowej Przedsiębiorca rozliczający się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej, odprowadza składkę zdrowotną w wysokości 9% od dochodu uzyskanego w miesiącu poprzednim. Jej wysokość nie […]
23 stycznia 2024

Działalność bez rejestracji – większy limit przychodu w 2024 roku

W 2024 roku limit przychodu na działalności nierejestrowanej wzrośnie dwa razy. Przypomnijmy, czym jest działalność nierejestrowana, kto i pod jakimi warunkami może taką działalność prowadzić. Działalność bez rejestracji – co to jest? Działalność bez rejestracji to rozwiązanie, które pojawiło się w przepisach 30 kwietnia 2018 roku. Działalność bez rejestracji, działalność nierejestrowa lub nierejestrowana, działalność nieewidencjonowana, działalność „na próbę” – tymi nazwami określana jest drobna działalność zarobkowa, w której wykonuje się jakąś usługę lub sprzedaje towar, ale nie rejestruje się do tego celu działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Prowadząc działalność bez rejestracji nie trzeba też […]
9 grudnia 2023

Świąteczne wydatki w kosztach firmy

Okres świąteczny kojarzy się większości z nas z miłą, rodzinną atmosferą oraz czasem spędzonym wśród najbliższych. Powszechnie przyjętą praktyką stało się też organizowanie firmowych wigilii, wręczanie przez pracodawcę drobnych upominków pracownikom i kontrahentom, a także świąteczne dekoracje w firmie. Wiele wydatków świątecznych można wpisać w koszty uzyskania przychodu w firmie. Jakie to są wydatki i pod jakimi warunkami można je ująć w kosztach? Czy wigilia firmowa zalicza się do kosztów podatkowych? Ustawa o PIT definiuje koszt uzyskania przychodu (KUP) jako wydatek ponoszony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Wskazuje też wyjątki od tej reguły, czyli wydatki, […]
27 listopada 2023

Mały ZUS Plus – dodatkowe 12 miesięcy ulgi

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z ulgi Mały ZUS Plus mogą przedłużyć ten czas o kolejne 12 miesięcy. Rozszerzenie jest jednorazowe i dotyczy tylko przedsiębiorców, którzy korzystali lub skorzystają z tej ulgi choć raz w 2023 roku. Czym jest Mały ZUS Plus? Kto może korzystać z tej ulgi? Jakich formalności trzeba dokonać, by przedłużyć ulgę o kolejne 12 miesięcy? Co to jest Mały ZUS Plus i kto może z niego skorzystać? Mały ZUS Plus to ulga dla małych przedsiębiorców, którzy po spełnieniu określonych wymogów mogą płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne – emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe. Ulga nie obejmuje składki zdrowotnej, którą […]
8 listopada 2023

Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy

Każda osoba, która posiada ubezpieczenie chorobowe i jest czasowo niezdolna do wykonywania pracy w związku z chorobą, ma prawo do zwolnienia i pobierania zasiłku chorobowego. Prawo to przysługuje także przedsiębiorcom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, również jednoosobową. Dowiedz się, jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, aby otrzymać zasiłek chorobowy, jak obliczana jest wysokość zasiłku i jak zgłosić się po jego wypłatę. Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, by uzyskać zasiłek chorobowy? Podstawowym warunkiem, by przedsiębiorca uzyskał zasiłek chorobowy jest opłacanie przez niego składki chorobowej. Dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą składka chorobowa jest w pełni dobrowolna. Może zacząć lub przestać ją opłacać w praktycznie […]
26 września 2019

Obniżka podatku PIT – 17% zamiast 18%

1 października 2019 roku wchodzi w życie podpisana przez prezydenta ustawa obniżająca podstawową stawkę podatku PIT z 18% do 17%. Według danych Ministerstwa Finansów z niższego PIT-u skorzysta ponad 25 milionów Polaków, którzy rozliczają swoje przychody według skali podatkowej. Poniżej przedstawiamy szczegóły nowej skali podatkowej oraz przepisy przejściowe regulujące sposób obliczania podatku za rok 2019. Nowa skala podatkowa i kwota zmniejszająca podatek Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych najniższa stawka podatku, która obecnie wynosi 18% zostaje obniżona do 17%. Zmianie nie ulega natomiast stawka 32%, która obowiązuje dla dochodów ponad 85 528 zł. Nowa skala […]
7 listopada 2019

Ulga na złe długi także w PIT i CIT

Od 1 stycznia 2020 roku zacznie obowiązywać tzw. „ulga na złe długi” w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT i podatku dochodowym od osób prawnych CIT. Nowe przepisy wprowadza podpisana przez prezydenta ustawa z 19 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia tzw. zatorów płatniczych. Są one dużym problemem dla wielu przedsiębiorców, którzy nie otrzymują w terminie zapłaty za sprzedane towary lub usługi. W konsekwencji nie są w stanie opłacić swoich wierzytelności, co może doprowadzić nawet do upadku firmy. Wprowadzenie „ulgi na złe długi” w podatkach PIT i CIT ma polepszyć płynność finansową przedsiębiorstw. Podobne rozwiązanie funkcjonuje […]
24 listopada 2020

Termin wpłaty zaliczki na PIT przedłużony

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną rząd przygotował dla przedsiębiorców kolejne ułatwienia. Niektórzy z nich będą mogli o 6 miesięcy później przekazać do urzędu pobrane od pracowników zaliczki i zryczałtowany podatek za październik, listopad i grudzień 2020 roku. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w tej sprawie weszło w życie 19 listopada br. Nowe terminy wpłaty zaliczki na PIT Obecnie przedsiębiorcy rozliczający się miesięcznie są zobowiązani do uiszczania zaliczek na podatek dochodowy w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym. Przedsiębiorcy rozliczający się kwartalnie są zobowiązani do uiszczania zaliczek na podatek dochodowy w terminie do 20. dnia […]
1 marca 2021

PIT 2021 – nowe ulgi związane z pandemią koronawirusa

Zeznania podatkowe za 2020 rok trzeba złożyć do 30 kwietnia. W usłudze Twój e-PIT są wstępnie uzupełnione przez urząd skarbowy i już czekają na podatników. Samodzielnie musimy jednak wybrać i wypełnić ulgi podatkowe, z których chcemy skorzystać. Może to być ulga prorodzinna na dzieci, ulga na internet, różnego rodzaju darowizny czy na przykład ulga termomodernizacyjna. W tym roku pojawiły się cztery nowe możliwości obniżenia podatków. Wszystkie związane są z epidemią koronawirusa. Ulga podatkowa od darowizny na walkę z COVID Podatnik, który na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem przekazał darowiznę pieniężną lub rzeczową ma możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania […]